Έρευνα αποτίμησης των εκπαιδευτικών αναγκών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνεργασία με τους Φορείς λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στα πλαίσια του έργου “Στηρίζω”, υλοποιεί μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων ο οποίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό Πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20) θα έχει συνολική διάρκεια 10 ωρών και θα αφορά τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και τις τεχνολογικές υποδομές και λειτουργίες των σχολείων. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης θα διαμορφώνεται από μία σειρά υποχρεωτικών αντικειμένων και μια σειρά αντικειμένων που θα μπορούν να επιλεγούν. Με σκοπό την καλύτερη διαμόρφωση του προγράμματος εκπαίδευσης, απευθυνόμαστε στους εκπαιδευτικούς με σκοπό την καταγραφή των αναγκών και των προτάσεών τους.

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ενεργό από τις 09/01/2013 μέχρι τις 25/01/2013. Δε θα χρειαστείτε περισσότερο από 10 λεπτά για τη συμπλήρωση του. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς ΠΕ19 και ΠΕ20, οι οποίοι έχουν και δικαίωμα σύνδεσης.

Συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

This entry was posted in Εκπαίδευση, Επιμόρφωση and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.