Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

«Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013

Σκοπός του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) είναι να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται ενεργά στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών  της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση.

Ο δικτυακός τόπος του συνεδρίου: http://www.ask4research.info/etpe2013

Υποβολή εργασιών: 14η Δεκεμβρίου 2012. Δείτε επίσης τα έγγραφα: Συνέδριο Πειραιά ΤΠΕΕ και guidelines συνεδρίου ΤΠΕΕ

This entry was posted in Συνέδρια and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *