Οδηγοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Για την πλατφόρμα Webex Meetings

Για την πλατφόρμα Zoom

Για την πλατφόρμα Eclass

Για την πλατφόρμα e-me

Για την πλατφόρμα Edmodo

Για την πλατφόρμα Google Classroom

Για την πλατφόρμα ClassDojo

Επίσης ..

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Εφαρμογές - Εργαλεία and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Οδηγοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  1. Pingback: Οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *