Λύσεις θεμάτων διαγωνισμού Bebras-Κάστορας 2019-20

Οι λύσεις των θεμάτων του διαγωνισμού Bebras-Κάστορας 2019-2020 έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση:
https://bebras.gr/wp-content/uploads/2020/01/BEBRAS_2019_2020_Solution_Guide_vFinal.pdf

Το βιβλίο λύσεων έχει για κάθε θέμα την εκφώνηση, την απάντηση, την εξήγηση της απάντησης και την σύνδεση που έχει το θέμα με την Πληροφορική και την Υπολογιστική Σκέψη. Το βιβλίο των λύσεων μπορεί να αξιοποιηθεί για τον αναστοχασμό των μαθητών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό πάνω στα θέματα καθώς και ως πηγή εκπαιδευτικού υλικού γενικότερα.

This entry was posted in Γυμνάσιο, Δημοτικό, Διαγωνισμοί. Bookmark the permalink.

1 Response to Λύσεις θεμάτων διαγωνισμού Bebras-Κάστορας 2019-20

  1. Pingback: ale3andro's blog » Βιβλίο λύσεων διαγωνισμού Bebras

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *