Ηλεκτρονικό μάθημα «Προγραμματισμός Υπολογιστών – Python»

Μια εργασία του συναδέλφου Γιάννη Κέρου, που αξίζει να τη δει κάθε πληροφορικός που ασχολείται με την διδασκαλία της Python. Συγχαρητήρια Γιάννη και σε ευχαριστούμε που μοιράζεσαι τη δουλειά σου μαζί μας.

Το ηλεκτρονικό μάθημα «Προγραμματισμός Υπολογιστών – Python» φιλοξενείται σε web server του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (http://ict.ihu.gr/) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας), στις Σέρρες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://83.212.59.94/mscprojects/eclass/   και αποτελεί τη διπλωματική εργασία του κ. Κέρου Ιωάννη, καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ86 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς και φοιτητή του ΜΠΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» του αντίστοιχου τμήματος.

Το διδακτικό υλικό του μαθήματος σχετίζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ) του μαθήματος “Προγραμματισμός Υπολογιστών” της Γ τάξης του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. Βασικός σκοπός του είναι να παράσχει υποστηρικτικό υλικό και να οργανώσει την προετοιμασία του υποψηφίου  των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ. Εξίσου αποδοτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον μαθητή της Β’ τάξης του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ, τον προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή και οποιονδήποτε  ενδιαφέρετε να κάνει τα πρώτα του βήματα στον προγραμματισμό.

Τα μαθήματα ξεκινούν από βασικές έννοιες διαδικασιακού προγραμματισμού και καταλήγουν στην απόκτηση γνώσεων αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης έχοντας ως βάση την εξεταστέα – διδακτέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ στο μάθημα “Προγραμματισμός υπολογιστών” της Γ τάξης του τομέα Πληροφορικής.

 Το μάθημα είναι οργανωμένο σε 13 θεματικές ενότητες οι οποίες καλύπτουν τα αντίστοιχα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης και οι οποίες είναι:

 1. Εισαγωγή
 2. Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού
 3. Αλγοριθμικές δομές – Δομή ακολουθίας
 4. Αλγοριθμικές δομές – Δομή επιλογής
 5. Αλγοριθμικές δομές – Δομή επανάληψης
 6. Προηγμένα στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού
 7. Δομές δεδομένων – Συμβολοσειρές
 8. Δομές δεδομένων – Λίστες
 9. Δομές δεδομένων – Στοίβες & Ουρές
 10. Κλασικοί αλγόριθμοι
 11. Διαχείριση αρχείων
 12. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
 13. Πανελλαδικές εξετάσεις – Εξετάσεις ΟΕΦΕ
This entry was posted in ΕΠΑΛ, Μαθήματα - Tutorias and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.