Ένας ψηφιακός τοίχος με βιβλία πληροφορικής

Εργασία εκπαιδευτικών πληροφορικής της πρωτοβάθμιας (κυρίως από τη Δ’ Αθήνας) με στόχο τη διάχυση στα Δημοτικά της περιοχής σας.

https://padlet.com/panospitalos/t02oafns0flh022s

Δημοσιεύθηκε στη Δημοτικό | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Οδηγός Scratch 3

Ο συνάδελφος κ. Κυριακού έχει φτιάξει ένα οδηγό (με παραδείγματα) για το SCRATCH 3. Όποιος/α θέλει να τον χρησιμοποιήσει, μπορεί να το κάνει ελεύθερα. Θέλω να πιστεύω ότι θα φανεί χρήσιμος.
https://kyrgeo.sites.sch.gr/scratch-3/

Δημοσιεύθηκε στη Γυμνάσιο, Δημοτικό | Ετικέτες: | Σχολιάστε

H μειωμένη εξεταστέα ύλη για το σχ. έτος 2020-21 σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΝΕΕΓΥΛ

Υπουργική απόφαση για ΓΕ.Λ – Αρ. Πρωτ. 1820/Δ2/08-01-2021 (μόνο το τμήμα για την Πληροφορική)

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 Υ.Α .με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού
Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046)

Υπουργική απόφαση για ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ – Αρ. Πρωτ. Φ6/1619/ΓΔ4/08-01-2021 (μόνο το τμήμα για την Πληροφορική)

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021

Δημοσιεύθηκε στη Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε

Οδηγίες διδασκαλίας για την «Πληροφορική» της Γ’ ΓΕΛ 2020-2021

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 44/10-09-2020 του Δ.Σ) σας διαβιβάζουμε αρχείο με τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 και τη σειρά διδασκαλίας των κεφαλαίων/ενοτήτων κατά παρέκκλιση του με αρ. πρωτ. 112948/Δ2/01-09-2020 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Δείτε τις οδηγίες εδώ

Δημοσιεύθηκε στη Γενικό Λύκειο, Εσπερινό, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Γ’ τάξης ΕΠΑΛ 2020-21

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 4094 και ημερομηνία δημοσίευσης 23-09-2020 (ΦΕΚ 4094/τ.Β ́/23-09-2020) δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Φ6/124758/Δ4 /21-09-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021».
Διευκρινίζεται ότι η διδακτέα-εξεταστέα ύλη που καθορίζεται με την ανωτέρω υπ’ αριθ. Φ6/124758/Δ4 /21-09-2020 (Β ́ 4094) Υπουργική Απόφαση ισχύει για το σύνολο των υποψηφίων, δηλαδή τόσο των μαθητών/-τριών της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. όσο και των παλαιών αποφοίτων, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) έτους 2021.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα αναφερόμενα στην ανωτέρα Υπουργική Απόφαση ισχύουν και για την Δ ́ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) σχολικού έτους 2020-21.

Δείτε εδώ το απόσπασμα του ΦΕΚ για τα μαθήματα της Γ’ ΕΠΑΛ

  • Προγραμματισμός Υπολογιστών
  • Δίκτυα Υπολογιστών
Δημοσιεύθηκε στη ΕΠΑΛ, Νομοθεσία | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Οδηγίες διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2020-21

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορική του Ημερησίου Γυμνασίου και του μαθήματος Πληροφορική του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-21

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 43/03-09-2020 του Δ.Σ) σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω παραρτήματα που αφορούν στις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» του Ημερησίου Γυμνασίου και του μαθήματος «Πληροφορική» του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021:
α) Παράρτημα 1: «Πληροφορική» Ημερησίου Γυμνασίου
β) Παράρτημα 2: «Πληροφορική» Εσπερινού Γυμνασίου

Δημοσιεύθηκε στη Γυμνάσιο, Εσπερινό, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2020-2021

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 17/16-05-2019, 25/21-05-2020 και 45/17-09-2020 Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2020-2021.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΠΑΛ, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Οδηγίες για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας του ΓΕΛ, 2020-21

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α ́ τάξης του
Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β ́ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

α) Παράρτημα 1: «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α ́ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
β) Παράρτημα 2: «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β ́ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στη Γενικό Λύκειο, Εσπερινό, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκύκλιος με αριθμ.πρωτ. Φ.7/118240/Δ1/09-09-2020

Εκτός των άλλων, περιέχει λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και τη διδασκαλία των ΤΠΕ σε αυτά.

Αλλα σημεία άξια προσοχής:

  • Ενθαρρύνεται η διδασκαλία σε εξωτερικούς χώρους.
  • Σχολαστική καθαριότητα σε αίθουσες που εναλλάσσονται τμήματα, όπως το εργαστήριο πληροφορικής.
  • Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές.
Δημοσιεύθηκε στη Δημοτικό, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Ύλη – Οδηγίες μαθημάτων ΕΠΑΛ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 2020-21

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα
Πληροφορικής της Β ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-21.

Μετά από τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής (Πράξεις 17/16-05-2019 και 6/04-02-2020 του Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη διδασκαλία:

  • των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και
  • των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

για το σχ. έτος 2020-2021.
Η ύλη και οι αντίστοιχες οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β ́ τάξης και Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνονται στην ύλη και τις οδηγίες μαθημάτων Γενικής Παιδείας

Ύλη-Οδηγίες ΕΠΑΛ 2020-21

Ύλη-Οδηγίες ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.-2020-21

Δημοσιεύθηκε στη ΕΠΑΛ, Εσπερινό, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Σχολιάστε