Αναζήτηση συνεργατών για την παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτών

Στο πλαίσιο των δράσεων του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, www.eellak.gr) για την διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες έχει ξεκινήσει από τον Μάιο η δράση Code+Create. Το code+create αφορά μαθήματα προγραμματισμού, ρομποτικής, τρισδιαστάτης εκτύπωσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά και δικτυακούς τόπους τα οποία απευθύνονταν σε παιδιά ηλικίας 15-18. Τα τμήματα που δημιουργήθηκαν είναι μικτά με εφήβους από την Ελλάδα και πρόσφυγες/μετανάστες. Στόχος της δράσης είναι οι μαθητές να συνεργαστούν για μια κοινή εμπειρία μάθησης και να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για όλους τους νέους τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η δράση αυτή συνεχίζεται στην Αθήνα και τον Νοέμβριο όπου ξεκινά με καινούργιους μαθητές και μαθήματα.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητούμε συνεργάτες για την παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτών για τα εξής μαθήματα:

 • Introduction to 3D printing, robotics and IoT applications

 • Introductory Python programming

 • Use of LibreOffice for an office automation environment

 • Digital Content Production and Web Design

… δείτε ολόκληρο το άρθρο στο ellak.gr

Posted in Επιμόρφωση, Μαθήματα - Tutorias, Σεμινάρια - Διαλέξεις | Tagged | Leave a comment

Τρία μετάλλια για την Εθνική ομάδα πληροφορικής Νέων

Με τρία ακόμα μετάλλια, επέστεψε η Εθνική ομάδα πληροφορικής Νέων από τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό Πληροφορικής που διεξήχθη στην πόλη της Σόφια στην Βουλγαρία 07/09/2017 και 14/09/2017.

Ο μαθητής Παναγόπουλος Αναστάσιος από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών κατέκτησε Ασημένιο μετάλλιο. Ο μαθητής Χατζημίχος Παναγιώτης από το 8ο Γυμνάσιο Λάρισας κατέκτησε Χάλκινο μετάλλιο. Ο μαθητής Πίπης Ευάγγελος από την Ευαγγελική Σχολή κατέκτησε Χάλκινο μετάλλιο.

Συνοδοί της Ελληνικής ομάδας ήταν οι Θεοδούλη Τερζίδου και ο Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης .

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged | Leave a comment

Επιστολή της ΕΠΕ για τα ΕΠΑΛ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για ένα σύνολο προβλημάτων που αφορούν την παρεχόμενη Πληροφορική Παιδεία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Πολλά από αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουν αντιμετωπιστεί παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις μας προς το Υπουργείο και μεταφέρονται και στην φετινή χρονιά υπονομεύοντας το παρεχόμενο επίπεδο σπουδών. Τα προβλήματα αυτά αφορούν:

 1. Αριθμός Διδασκόντων Εργαστηριακών μαθημάτων Τομέα Πληροφορικής: Με την Υ.Α Φ22/126950/Δ4 «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», καθορίζεται ότι η διδασκαλία στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς όταν ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών είναι από δεκαεπτά (17) και άνω, ενώ στα εργαστηριακά μαθήματα όλων των άλλων τομέων η διδασκαλία διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς όταν ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών είναι από δεκατρείς (13) και άνω. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση δεν έχει καμία επιστημονική ή παιδαγωγική βάση, αποτελεί κατάλοιπο λανθασμένων επιλογών παλαιότερων ετών που έγιναν από ανθρώπους που δεν είχαν γνώση της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας των μαθημάτων πληροφορικής και οδηγεί σε υποβάθμιση των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα Πληροφορικής και σε άνιση μεταχείριση των μαθητών του τομέα Πληροφορικής έναντι των μαθητών των άλλων τομέων. Για να καταστεί σαφές το πόσο παράλογη είναι η συγκεκριμένη διαφοροποίηση αναφέρουμε ως παράδειγμα ότι το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών», το οποίο μεταξύ άλλων είναι και πανελλαδικώς εξεταζόμενο, υπάρχει στον Τομέα Πληροφορικής και το εργαστήριο του διδάσκεται από έναν εκπαιδευτή όταν ο αριθμός μαθητών είναι μέχρι και 16 αλλά υπάρχει και στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, ακριβώς το ίδιο μάθημα με την ίδια ύλη, αλλά το εργαστήριό του διδάσκεται από δύο εκπαιδευτές όταν ο αριθμός μαθητών είναι από 13 και άνω.
 2. Continue reading

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Μικτό ωράριο διδασκαλίας των Τομεαρχών και Υπευθύνων Εργαστηρίων στα Ε.Κ.

ΦΕΚ 2994/31-8-2017

Τροποποίηση της με αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρ- μοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».

… «ι) Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων Ε.Κ. προηγείται στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου, το οποίο καλύπτει με εργαστηριακά μαθήματα. Μετά την επιλογή του σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 23 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), ο υπεύθυνος τομέα εργαστηρίων Ε.Κ. μπορεί να συμπληρώνει έως το 25% του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου με τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων, τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ., εφόσον α) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, β) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και γ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.. Η ανωτέρω ανάθεση του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..».

«ζ) Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύθυνσης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους υπεύθυνους εργαστηρίων με εργαστηριακά μαθήματα. Μετά την επιλογή τους, οι υπεύθυνοι εργαστηρίων μπορούν να συμπληρώνουν έως το 25% του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου με τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων, τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ., εφόσον α) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, β) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και γ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος εργαστηρίου στο Ε.Κ.. Η ανωτέρω ανάθεση του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ.».

Posted in ΕΠΑΛ, Νομοθεσία | Tagged | Leave a comment

Θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων (2017)

Τα θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Γ’ τάξης ημερησίου και Δ’ τάξης εσπερινού γενικού λυκείου στo μάθημα:

–          Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Τα θέματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό στο μάθημα:

–          Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Posted in Γενικό Λύκειο, Εσπερινό | Tagged | Leave a comment

Τέλος υποστήριξης Ubuntu/LTSP/Epoptes/sch-scripts

Αντιγράφω από το Στέκι των Πληροφορικών:

http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=7218.0

Καλή σχολική χρονιά σε όλους,

δυστυχώς, άσχημα τα νέα. Η ομάδα της Τεχνικής Στήριξης του ΙΤΥΕ που ανέπτυσσε το LTSP, τον Επόπτη, τα sch-scripts, τα αποθετήρια εκπαιδευτικών λογισμικών κλπ τα οποία χρησιμοποιούνται από 1000+ σχολεία δεν λειτουργεί πια. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα παραπάνω ούτε θα αναπτύσσονται ούτε θα υποστηρίζονται κεντρικά μέσω helpdesk, forum, IRC ή remote support VNC. Η μόνη υποστήριξη θα είναι αυτή που θα μπορεί να δίνει το κάθε ΚΕΠΛΗΝΕΤ τοπικά στον νομό του, μέχρι (ελπίζουμε) να αποφασίσει το Υπουργείο να ξαναλειτουργήσει την Τεχνική Στήριξη.

Η ομάδα αυτή λειτουργούσε με κονδύλια από ευρωπαϊκά έργα τα οποία ανέθετε το Υπουργείο στο ΙΤΥΕ. Το 2015 το τελευταίο έργο τελείωσε· τότε ήταν που έκλεισε και το ΠΣΔ. Για το ΠΣΔ ευτυχώς ξεκίνησε νέο έργο, αλλά για την Τεχνική Στήριξη δεν έχει ακόμα ληφθεί κάποια απόφαση, και φυσικά δεν μπορούμε να περιμένουμε από developers που δεν έχουν άλλα εισοδήματα να συνεχίσουν να δουλεύουν κι άλλα χρόνια αμισθί.

Ίσως να έχει νόημα να προσπαθήσουμε να πείσουμε το Υπουργείο να ξαναλειτουργήσει την ομάδα. Είτε με κατευθείαν επικοινωνία μαζί τους, για όσους έχουν την δυνατότητα, είτε «μαζεύοντας υπογραφές» στο παρόν θέμα για τη χρησιμότητα αυτής της ομάδας υποστήριξης.

Ελπίζω πάντως όσοι ήταν ικανοποιημένοι με τη λύση, να κρατήσουν και μια ευχάριστη ανάμνηση του «τι ωραία που δούλευαν τα εργαστήρια τόσα χρόνια με Ubuntu», και να μην επικρατήσει το δυσάρεστο συναίσθημα του «φτου ποιος ξαναφορμάρει πάλι Windows»! 🙂

Υπογραφές για τη συνέχιση της τεχνικής στήριξης

Posted in Εξοπλισμός, Εφαρμογές - Εργαλεία | Tagged , | Leave a comment

Τελευταίο αντίο στον Κυριάκο Πατριαρχέα

«Αναρωτιέμαι, δεν είναι κρίμα για την παιδεία μας, το κεφάλαιο που λέγεται καθηγητές πληροφορικής (από τους πλέον αποδοτικούς κλάδους) να θέλουν κάποιοι να «σπαταληθεί» σε ζητήματα που δεν αφορούν την επιστήμη τους; … αλλά προφανώς σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από όλους ως ψηφιακή, οι «φωστήρες(;)» του υπουργείου δεν σκέφτηκαν μήπως, λέω μήπως να έβαζαν και το μάθημα Πληροφορικής, το οποίο εξαφανίστηκε πέρυσι ως δια μαγείας από την Α’ τάξη… η εκνευριστικά συνεχής επιμονή, στο όποιο σχέδιο εμφανίζεται, της απουσίας της πληροφορικής, ειδικά στην Α’ και Β’ Λυκείου. Δηλαδή ο σχεδιαστής στη συγκεκριμένη περίπτωση σχεδίασε κάτι που είναι εξαφανισμένο για 2 χρόνια και ως δια μαγείας εμφανίζεται σε δύο κύκλους σπουδών στη Γ’ Λυκείου. Πραγματικά θα αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία, αν εφαρμόζονταν αυτή η εκπληκτικής σύλληψης ασυνέχεια…».

Τελευταίο αντίο στον Κυριάκο Πατριαρχέα στο νεκροταφείο Καλλιθέας, την Πέμπτη 31/8 στις 3:00μμ.

Αναδημοσίευση από το Newsletter του Τάσου Λαδιά

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΑΕΠΠ – εξεταστέα ύλη 2017-2018

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Απόφαση 134932/Δ2/9-8-2017 (ΦΕΚ 2893/Β/21-8-2017) του Υπουργείου Παιδείας. Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Η εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Απόφαση 134929/Δ2/9-8-2017 (ΦΕΚ 2892/Β/21-8-2017) του Υπουργείου Παιδείας. Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) της Γ’ ΓΕΛ

Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.
2.4.1 Δομή ακολουθίας.
2.4.2 Δομή Επιλογής.
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής «Επίλεξε»)
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
2.4.5 Δομή Επανάληψης.

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα
3.3 Πίνακες
3.6 Αναζήτηση
3.7 Ταξινόμηση

6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδομένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθμητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.
7.10 Δομή προγράμματος.

8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής
8.1.1 Εντολή ΑΝ
8.2 Εντολές επανάληψης
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

10. Υποπρογράμματα
10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
10.4 Παράμετροι.
10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.
10.6 Εμβέλεια μεταβλητών – σταθερών

Posted in Γενικό Λύκειο, Εσπερινό, Νομοθεσία | Tagged | Leave a comment

Αναθέσεις ΕΠΑΛ 2017-18

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση με αριθμ. Φ22/126950/Δ4/25-7-2017 (ΦΕΚ 2797/Β/9-8-2017), οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Ι. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ

 • Οι ΠΕ19-20 με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών έχουν τρίτη (Γ’) ανάθεση στα Μαθηματικά (Αλγεβρα – Γεωμετρία) της Α’ Λυκείου
 • Οι ΠΕ19, ΠΕ20 έχουν πρώτη ανάθεση στο μάθημα Πληροφορικής της Α’ Λυκείου και στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β’ Λυκείου

ΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ

 • Β΄ Αναθέσεις για ΠΕ19-20 στα μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (Β΄ Τάξη):
  • Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και τα Δίκτυα Επικοινωνιών

IΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ

 • Οι ΠΕ19, ΠΕ20 έχουν πρώτη ανάθεση στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Γ’ Λυκείου
 • Οι ΠΕ19, ΠΕ20 έχουν Β΄ Αναθέσεις στα μαθήματα της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων και Επικοινωνιών, του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (Γ΄ Τάξη)
  • Δίκτυα Υπολογιστών,
  • Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων,
  • Ρομποτική

Υπάρχουν Β΄ Αναθέσεις σε μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής στους κλάδους ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08) και Α΄ ή Β΄ Αναθέσεις σε ΤΕ01.13.

Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Η τρίτη (Γ ́) ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει, εκτός της 133977/Δ2/17-8-2016 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, η οποία ισχύει μόνο για τις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2017-2018.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Posted in ΕΠΑΛ, Νομοθεσία | Tagged | Leave a comment

Παγκόσμια αύξηση της διδασκαλίας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η παγκόσμια τάση για την εισαγωγή της διδασκαλίας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζει να αυξάνεται. Πριν από ένα μήνα ο Καναδάς και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν εθνικά σχέδια για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σε μόλις δύο εβδομάδες, η Νέα Ζηλανδία και η Ρουμανία ανακοίνωσαν  τις  δικές τους εθνικές προσπάθειες.

Η Νέα Ζηλανδία πρότεινε να είναι υποχρεωτική η διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης και του προγραμματισμού κώδικα στο δημοτικό σχολείο. Η Ρουμανία ανακοίνωσε μια παρόμοια απαίτηση για όλους τους μαθητές στο δημοτικό σχολείο, συμπεριλαμβάνοντας του Code.org στο πρόγραμμα σπουδών. Εν τω μεταξύ,  η Μαλαισία ενσωμάτωσε επίσης την πληροφορική ως υποχρεωτικό μάθημα στους μαθητές δημοτικού και ως μάθημα επιλογής σε κάθε γυμνάσιο.

Στις ΗΠΑ, το Wisconsin απλώς έγινε η δέκατη πολιτεία των ΗΠΑ,  που υιοθέτησε επίσημα τα academic computer science standards για την βαθμίδα εκπαίδευσης Κ-12.

Αναφορικά με τα πρότυπα, η CS Teachers Association ,  δημοσίευσε τα αναθεωρημένα της πρότυπα για την εκπαίδευση στην πληροφορική, ευθυγραμμιζόμενη με το K-12 CS Framework των ΗΠΑ. Χάρη στην ευρεία υποστήριξη του K-12 CS Framework, από εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, εταιρείες και κυβερνήσεις, αυτά τα νέα πρότυπα θα διευκολύνουν τις πολιτείες και ακόμη και τις χώρες να υιοθετήσουν ένα ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών την πληροφορική.

Με εβδομαδιαίες ανακοινώσεις  από χώρες σε όλο τον κόσμο, είναι φανερή η αυξανόμενη σημασία που δίνουν οι περισσότερες χώρες στον κόσμο στην χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, και την βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας.

Πηγή άρθρου: https://medium.com/

Posted in Δημοτικό | Tagged | 1 Comment