Διανομές Ανοιχτού Λογισμικού για την εκπαίδευση

Διανομές Ανοιχτού Λογισμικού για την εκπαίδευση από την Ομάδα Ανοιχτού Λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Edu-Distributions είναι εξειδικευμένες διανομές Linux που δημιουργήθηκαν και συντηρούνται από την Ομάδα Ανοιχτού Λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ και απευθύνονται  τόσο σε προγραμματιστές  όσο και σε εκπαιδευτικούς/μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι  διανομές ανοικτού λογισμικού (Edu-Distributions) είναι διαθέσιμες για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δευτεροβάθμια επαγγελματική και μεταλυκειακή εκπαίδευση) και εγκαθιστούν αυτόματα όλο το λογισμικό, που κατά καιρούς, μέσω των διαφόρων δράσεων έχει δημιουργηθεί, καθώς επίσης και άλλο ψηφιακό υλικό (π.χ. ηλεκτρονικά βιβλία – ebooks) αλλά και δημοφιλείς εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού που ήδη χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στα ελληνικά σχολεία αλλά και διεθνώς.

Μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί η διανομή OSEducation (σε Debian Linux και Ubuntu Mate) για  την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και προσχολική αγωγή η οποία περιέχει ενσωματωμένες πάνω από 200 εφαρμογές ανοιχτού κώδικα για δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, επαγγελματικά λύκεια και νηπιαγωγεία. Η διανομή θα εμπλουτιστεί μελλοντικά και με επιπλέον λογισμικά κατάλληλα για όλα τα επίπεδα και όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Μια δοκιμαστική έκδοση της διανομής (beta version) είναι διαθέσιμη και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο λογισμικό και λειτουργίες. Παράλληλα, είναι σε ανάπτυξη και έκδοση της διανομής OSEducation σε Ubuntu Mate. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί και μια διανομή με εξειδικευμένο λογισμικό για την Ειδική Αγωγή.

Περισσότερα .. εδώ

Posted in Εφαρμογές - Εργαλεία | Tagged , | Leave a comment

Εκπαιδευτικά σενάρια για το Greenfoot

Δείτε μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σενάρια για το εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού Greenfoot που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας της Ευαγγελίας – Μαρίας Αλεξανδρή, φοιτήτριας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

https://greenfootscenarios.wordpress.com/

Οπως αναφέρει η δημιουργός:

«Για την παρούσα εργασία, δημιουργήθηκαν έξι (6) εκπαιδευτικά σενάρια που επικεντρώνονται στην ύλη του μαθήματος «Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών» (ΦΕΚ 2010/16-9-2015), το οποίο διδάσκεται στην Γ’ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. στον τομέα Πληροφορικής, ως μάθημα ειδικότητας, και επίσης στην Δ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Τα πρώτα τρία (3) σενάρια (1 έως 3) καλύπτουν τα τρία πρώτα κεφάλαια της πρώτης ενότητας της ύλης του μαθήματος και μέσω των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν προωθούν την εκμάθηση του περιβάλλοντος Greenfoot. Tα επόμενα τρία (3) σενάρια (4 έως 6) αξιοποιώντας την προηγούμενη διδαχθείσα ύλη περιλαμβάνουν δραστηριότητες κατασκευής ενός παιχνιδιού απόδρασης.

Βασικός στόχος των εκπαιδευτικών σεναρίων είναι να αναπτύξουν οι μαθητές ενδιαφέρον και θετική στάση απέναντι στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό και τη συγγραφή κώδικα και επιπλεόν να εξοικειωθούν με το περιβάλλον Greenfoot μέσω της κατασκευής ενός παιχνιδιού.»

Τα εκαπιδευτικά σενάρια, που μπορείτε να τα κατεβάσετε, είναι τα εξής:

Αφού διαβάσουμε τα Εκπαιδευτικά Σενάρια, η δημιουργός παρακαλεί να συμπληρώσουμε το ερωτηματολόγιο που θα βρούμε στον σύνδεσμο: Ερωτηματολόγιο Greenfoot

Posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Φύλλα Εργασίας | Tagged , , | Leave a comment

Διευκρινίσεις για το μάθημα «Προγραμματισμός Υπολογιστών» της Γ’ ΕΠΑ.Λ.

Σε συνέχεια ερωτημάτων αναφορικά με την παράγραφο 5.2 του διδακτικού βιβλίου «Προγραμματισμός Υπολογιστών (Διδακτικό υλικό μαθητή Γ ́ΕΠΑ.Λ)» των συγγραφέων Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννη Π., Μπελεσιώτη Β., Παπαδάκη Σπ., και Τζήμα Δ. της Γ ́ Τάξης Τομέα Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ), σας υπενθυμίζουμε την σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πρακτικό 8/23-2-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π), η οποία έχει ως εξής :

«Στην Παράγραφο 5.2, παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους ένας μαθητής μπορεί να γράψει εντολές της γλώσσας προγραμματισμού, που αντιμεταθέτουν τις τιμές δύο μεταβλητών. Η αναφορά στις «πλειάδες» γίνεται ενημερωτικά, ως ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η γλώσσα προγραμματισμού υλοποιεί εσωτερικά την εντολή αντιμετάθεσης. Ο μαθητής/η μαθήτρια δεν χρειάζεται να γνωρίζει τη δομή των πλειάδων για να κατανοήσει τον τρόπο σύνταξης και χρήσης της εντολής. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει τι είναι πλειάδα για να χρησιμοποιήσει το ιδίωμα a, b = b, a

Η παραπάνω εντολή προφανώς θα πρέπει να παρουσιαστεί στους μαθητές ως εντολή αντιμετάθεσης των μεταβλητών a, b χωρίς να αναφερθεί η δομή των πλειάδων, με τη χρήση του παραδείγματος της σελίδας 77,
students [4], students [3] = students [3], students [4]

Στην εισαγωγή του κεφαλαίου 8 αναφέρεται ότι οι πλειάδες είναι μια δομή δεδομένων της γλώσσας προγραμματισμού Python. Η υλοποίηση πλειάδων και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι εκτός διδακτέας ύλης»

Περισσότερα εδώ

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged | 1 Comment

Ημερίδα «Η Πληροφορική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Η Πληροφορική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» στην Αίθουσα «Γ. Χρηστίδης» του Επιμελητηρίου Σερρών.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής της Π.Ε. Σερρών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και το ΚΕ.ΣΥ.Π. Σερρών. Στη ημερίδα συμμετείχαν οι Καθηγητές:

Posted in Σεμινάρια - Διαλέξεις, Τριτοβάθμια | Tagged | Leave a comment

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας καθορίστηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)».

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών
2 Δίκτυα Υπολογιστών
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
7 Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
8 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ +3Ε
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ+2Ε
3 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
4 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΩΡΕΣ 

 Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών
2 Δίκτυα Υπολογιστών
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5 Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
6 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
ΣΥΝΟΛΟ 16 ΩΡΕΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών
2 Δίκτυα Υπολογιστών
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6 Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
7 Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
8 Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ +3Ε
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ+2Ε
3 Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
4 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς2Θ +1Ε
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΩΡΕΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών 
2 Δίκτυα Υπολογιστών 
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών  (Εργαστήριο)
4 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5 Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
6 Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών
ΣΥΝΟΛΟ16 ΩΡΕΣ

 

Posted in ΕΠΑΛ | Leave a comment

Πρόσκληση συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Πρόσκληση συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής

Σας προσκαλούμε στα επιμορφωτικά σεμινάρια στo πλαίσιo των εκδηλώσεων του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής στο χώρο της βιβλιοθήκης του ΝΟΗΣΙΣ. Η θεματολογία είναι η παρακάτω:

 • Ημέρα Τρίτη 25 Απριλίου και ώρα 12.00 – 13.30 workshop με θέμα «Εισαγωγή στο ΕΛ/ΛΑΚ & το GNU/Linux, Εγκατάσταση διανομής GNU/Linux – Εγκατάσταση και ρύθμιση LTSP«. Εισηγητές κ.Ζήσης Μιχάλης (GreekLUG), κ.Τσαμπόλοβ Σεργκέι (GreekLUG).

* Για την παρακολούθηση μπορούν οι συμμετέχοντες να έρθουν με τους φορητούς υπολογιστές τους και προεγκατεστημένο το λογισμικό VirtualBox

 • Ημέρα Τετάρτη 26 Απριλίου και ώρα 10.00 – 11.30 workshop με θέμα «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες: Η επιμόρφωση στην Πληροφορική για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης». Εισηγητής: Ματσούκας Βασίλειος, Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 • Ημέρα Τετάρτη 27 Απριλίου και ώρα 12.00 – 13.00 με θέμα «Oracle Academy: Ευκαιρίες Δωρεάν επιμορφώσεις για εκπ/κούς Πληροφορικής». Εισηγητής: Ελένη Τσιπά, PR & CSR Specialist GCLL cluster, Oracle Ελλάς.
 • Ημέρα Πέμπτη 27 Απριλίου και ώρα 11.00 – 12.00 με θέμα «Oracle Academy: Ευκαιρίες Δωρεάν επιμορφώσεις για εκπ/κούς Πληροφορικής». Εισηγητής: Ελένη Τσιπά, PR & CSR Specialist GCLL cluster, Oracle Ελλάς. .
 • Ημέρα Πέμπτη 27 Απριλίου και ώρα 12.30 – 14.00 με θέμα «Διδακτική Αξιοποίηση του Arduino«. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Εισηγητές κ. Θεοδώρα Σαμαρά ΠΕ19 – ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας, Παπαστεργίου Αναστασία ΠΕ20 – ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας.
 • Ημέρα Παρασκευή 28 Απριλίου και ώρα 10.00 – 11.00 workshop με θέμα «Ανοικτή Cloud Τεχνολογία». Εισηγητής: εκπρόσωπος από την INFOQUEST.
 • Ημέρα Παρασκευή 28 Απριλίου και ώρα 12.00 – 13.30 workshop με θέμα «Ανοικτό Hardware & Boards (Παρουσίαση Rasberry Pi, Banana Pi), Εγκατάσταση και ρύθμιση ενός Rasberry Pi, MiniProject – Στήσιμο ενός τοπικού Web server». Εισηγητές κ. Ζήσης Μιχάλης (GreekLUG), κ. Τσαμπόλοβ Σεργκέι (GreekLUG).

Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε από την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 στον ιστότοπο του συνεδρίου: http://www.math-syn-pli.gr/ .

Posted in Επιμόρφωση | Leave a comment

Οδηγίες αξιολόγησης μαθημάτων ΕΠΑΛ

Για την αξιολόγηση στα μαθήματα:

 • «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» των Β ́ και Γ ́ τάξεων Ημερήσιου και των Γ ́ και Δ ́τάξεων Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και
 • «Πληροφορική» της Α ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 (περ. Η) του Π.Δ. 56/2016 (Α ́ 91) βάσει του οποίου η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει δύο (2) θέματα θεωρίας και δύο (2) θέματα με ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του, με τη βαθμολογία να κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος μπορεί να κατανέμεται διαφορετικά στα επιμέρους ερωτήματα που το αποτελούν, κατανομή που πρέπει να αναφέρεται στην εκφώνηση των θεμάτων.

Στα θέματα της θεωρίας δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων. Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | 1 Comment

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών και καινοτομίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων για την αξιοποίηση των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών και καινοτομίας

Το ΥΠΠΕΘ με την με αρ. πρωτ. Φ 478.6/34/43127/Α2/11-03-2016 εγκύκλιο με θέμα «αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία» προχωρά στη δημιουργία σχολικών εργαστηρίων ανοιχτών τεχνολογιών.

Το Εργαστήριο Ανοιχτών Τεχνολογιών – Καινοτομίας (edulabs)(βλ. σχετικό δικτυακό τόπο για την υποστήριξη της δράσης, https://edulabs.minedu.gov.gr) είναι ένα διαφορετικό σχολικό εργαστήριο και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Η διαφορετικότητά του εντοπίζεται σε κυρίως δύο άξονες: στην τεχνολογική υποδομή και στην διδακτική αξιοποίησή του. Στην πλήρη σύνθεσή του ένα εργαστήριο ανοικτών τεχνολογιών και καινοτομίας αποτελείται από

 • δίκτυο σταθμών εργασίας (Η/Υ χαμηλού κόστους και κατανάλωσης
 • σετ ρομποτικής,
 • τρισδιάστατους εκτυπωτές και σαρωτές,
 • βιντεοπροβολέα,
 • πολυμηχανήματα,
 • διάφορους αισθητήρες και
 • λειτουργεί αποκλειστικά με ανοιχτό υλικό (open hardware) και λογισμικό (open software) το οποίο έχει συγκεντρωθεί στο αποθετήριο ανοικτού λογισμικού του ΥΠΠΕΘ με URL: https://github.com/itminedu/edu_distributions

Continue reading

Posted in Εξοπλισμός, Τεχνολογία | Tagged | Leave a comment

Βιβλία Πληροφορικής ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

Στο νέο website του, το ΙΕΠ, δεν διατήρησε τη προηγούμενη δομή των φακέλων, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν πλέον όλοι οι σύνδεσμοι εκατοντάδων ιστοσελίδων προς αυτό. Μετά από την εξέλιξη αυτή, επαναδημοσιεύω το υλικό που είναι διαθέσιμο στο νέο website του ΙΕΠ:

Βιβλία Πληροφορικής Γενικού Λυκείου

Τομέας Πληροφορικής (ΕΠΑΛ)

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Διδακτέα Ύλη Υποστηρικτικό Υλικό

B’ τάξη ΕΠΑΛ

Γ’ τάξη ΕΠΑΛ

Posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ | 1 Comment

Πανελλήνιες Εξετάσεις Προγραμματισμού Υπολογιστών ΕΠΑΛ. Pascal ή Python;

Έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με αριθμό πρωτ. 47077-2017

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την ύλη και τα βιβλία των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ αποφοίτους παλαιότερων ετών

Σχετ.: το υπ ́ αριθμ. πρωτ. 4740/03.03.2017 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ρυθμίζεται με κοινό τρόπο για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. του τρέχοντος σχολικού έτος 2016-17 και τους αποφοίτους παλαιότερων ετών …

Όσον αφορά στο υπ ́ αριθμ. πρωτ. 557/03.03.2017 υπόμνημα των Σχ. Συμβούλων κλάδου ΠΕ19 αρμοδιότητάς σας, το οποίο διαβιβάσατε με το έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι στο θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει κάποια διάταξη, η οποία να ορίζει με διαφορετικό τρόπο την ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται βάσει των διατάξεων του ισχύοντος συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με θέματα από την εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτό. Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και της Δ ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017, καθορίστηκε με την υπ ́ αριθμ. Φ6/160716/Δ4 (ΦΕΚ 3143/τ.Β ́/30-9-2016) Υπουργική Απόφαση και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίου και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-17, όπως, επίσης, και οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, θα εξεταστούν στην κοινή διδακτέα-εξεταστέα ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων «Προγραμματισμός Υπολογιστών» και «Δίκτυα Υπολογιστών», όπως αυτή αναφέρεται στις σελ. 32829-32831 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. Ως βιβλία μαθητή χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα, το βιβλίο με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννη Π., Μπελεσιώτη Β., Παπαδάκη Σπ., Τζήμα Δ. και το βιβλίο με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Μ. Κωνσταντοπούλου, Ν. Ξεφτεράκη, Μ. Παπαδέα, Γ. Χρυσοστόμου.

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | Leave a comment