Δίκτυα Υπολογιστών Γ’ ΕΠΑΛ (2016-17)

Για το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών της Γ’ ΕΠΑΛ, υπάρχει – εκτός από το νέο βιβλίο των Μ. Κωνσταντοπούλου, Ν. Ξεφτεράκη, Μ. Παπαδέα, Γ. Χρυσοστόμου – και τετράδιο μαθητή, συνοδευτικό του νέου βιβλίου.

Μπορείτε να δείτε το νέο βιβλίο και το νέο τετράδιο μαθητή εδώ:
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSEPAL-C

Υποδείξεις απαντήσεων/λύσεων στις ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες του τετραδίου μαθητή, Κεφ.1 έως 4 (by sv2dof)

Ο συνάδελφος Μανώλης Κιαγιάς, κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια για συγγραφή βοηθήματος στο μάθημα των Δικτύων. Μπορείτε να κατεβάσετε το βοήθημα, το οποίο θα συμπληρώνεται και θα διορθώνεται συνέχεια μέχρι την ολοκλήρωση του:

Κατεβάστε το Βοήθημα (PDF)

Το βιβλίο είναι ελεύθερο υπό άδεια Creative Commons. Γράφεται σε LaTeX και αν θέλετε τον πηγαίο κώδικα, μπορείτε να τον πάρετε από το σχετικό αποθετήριο στο GitHub:

Πηγαίος Κώδικας του Βοηθήματος

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Βιντεοδιαλέξεις για την Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Μπορείτε να δείτε εδώ μια σειρά από βιντεοδιαλέξεις του κ. Κ. Σοφιανού για το μάθημα Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Στον ιστοχώρο https://academic.ieee.org/hl/contents μπορείτε να δείτε και άλλες βιντεοδιαλέξεις, δείτε τα περιεχόμενα:

Posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Πως λειτουργούν οι σκληροί δίσκοι (από TED-Ed)

Posted in Τεχνολογία | Tagged | Leave a comment

Το βιβλίο «Προγραμματισμός Υπολογιστών» της Γ’ ΕΠΑΛ

Επιτέλους αναρτήθηκε (στο http://ebooks.edu.gr/) το νέο βιβλίο του μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών» – Διδακτικό υλικό μαθητή, της Γ’ ΕΠΑΛ.

Συγγραφική ομάδα

Αράπογλου Αριστείδης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Βραχνός Ευριπίδης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Κανίδης Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19-Πληροφορικής
Λέκκα Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Μακρυγιάννης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Μπελεσιώτης Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Παπαδάκης Σπυρίδων, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Τζήμας Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Επιμέλεια- συντονισμός ομάδας

Κανίδης Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19-Πληροφορικής
Μπελεσιώτης Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19-Πληροφορικής

Θα το βρείτε εδώ

Λύσεις Δραστηριοτήτων (ενδεικτικές όχι βέλτιστες) του νέου Βιβλίου Προγραμματισμού Γ’ ΕΠΑΛ από τον συνάδελφο Αναστάσιο Χατζηπαπαδόπουλο.

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | 1 Comment

Ύλη και οδηγίες μαθημάτων πληροφορικής ΕΠΑΛ 2016-17

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων των Γ’ και Δ΄ τάξεων των ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 38/22-09-2016 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη διδασκαλία:

 • του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» της Α΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και
 • των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτους 2016-2017.

… Ειδικά για το μάθημα «Πληροφορική» Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. προτείνεται να εφαρμοστούν όσα έχουν καθοριστεί για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου (Πράξη 35/2016 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., αρ. πρωτ. σχετικού εγγράφου ΥΠΠΕΘ: 150671/Δ2/15-9-2016), καθώς για το εν λόγω μάθημα ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών του Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 932 τ.Β΄/14-04-2014).

Δείτε όλο το έγγραφο με Αριθ. Πρωτ. Φ3/175178/Δ4/20 -10-2016 

Posted in ΕΠΑΛ, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

Μητρώο σχολείων που χρησιμοποιούν Ανοιχτές Τεχνολογίες

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, στο πλαίσιο της δημιουργίας προτάσεων για την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων και την διάχυση και υποστήριξη των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει ξεκινήσει την δημιουργία ενός μητρώου σχολείων που χρησιμοποιούν ανοιχτές τεχνολογίες.

Τα σχολεία καταχωρούν μια  συνοπτική περιγραφή των ενδοσχολικών καθώς και σχετικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ρομποτικής, STEM  (πχ, κατασκευές και προγραμματισμό με χρήση arduino και raspberry Pi, BBC Micro, 3D printing, κλπ), χρήση ανοιχτού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στα σχολικά εργαστήρια (όπως LTSP servers, Εpoptes, κλπ…).

Οι πρώτες εγγραφές σχολείων στο μητρώο είναι διαθέσιμες στο:
https://edu.ellak.gr/mitroo_sholion/

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συμπληρώσει στοιχεία για το σχολείο τους (ή αν γνωρίζουν εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία που χρησιμοποιούν ανοιχτές τεχνολογίες) μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την φόρμα.

Posted in Εξοπλισμός, Θέσεις φορέων | Tagged , , , , | Leave a comment

AppInventor Offline

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το MIT AppInventor στην τάξη σας αλλά

 • Έχετε προβλήματα με την σύνδεση στο Διαδίκτυο ή/και
 • Σας δυσκολεύει η απαίτηση του λογισμικού για χρήση λογαριασμών Google

Τότε

Εναλλακτικά

Posted in Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα | Tagged | Leave a comment

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) 2016

Διαδικασία επιλογής και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών που ορίζονται ως Υπεύθυνοι/ες Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθ. Πρωτ. 170610/Δ2/13-10-2016

Σημεία άξια προσοχής:

 • O σύλλογος προτείνει έναν/μία εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20)
 • Επισημαίνεται ότι ο/η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αναλαμβάνει την ευθύνη του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση
 • Ο/Η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. υποστηρίζει συμβουλευτικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε θέματα που αφορούν στις Τ.Π.Ε., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών.
 • Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας/μία (1) Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
 • Αν σε μια σχολική μονάδα υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., ορίζεται μόνον ένας/μία (1) Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. και απαλλάσσεται από τις εφημερίες.
 • Αν σε σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται περισσότερες από μία σχολικές μονάδες υπάρχει μόνον ένα (1) Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., ορίζονται ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ένας/μία (1) εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα.
 • Ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. σχολικής μονάδας τοποθετείται εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει σε αυτή τουλάχιστον τρεις (3) μέρες την εβδομάδα.
 • Εάν εκπαιδευτικός καλύπτει στη σχολική μονάδα που ανήκει τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής σε δύο (2) ημέρες και συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό του/της σε άλλη ή σε άλλες σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν ήδη ορισθεί Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει.
 • Ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. σχολικής μονάδας μπορεί να ορισθεί ο/η Διευθυντής/ντριά της (ή ο/η Υποδιευθυντής/ντριά της), εφόσον είναι ο/η μοναδικός/ή υπηρετών/ούσα εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει σε αυτή τα μαθήματα Πληροφορικής.
 • Αν ο/η εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει σε σχολική μονάδα μαθήματα Πληροφορικής, έχει ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Δ.Δ.Ε. και στην πρώτη σχολική μονάδα δεν μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. άλλος εκπαιδευτικός που διδάσκει μαθήματα Πληροφορικής στην ίδια σχολική μονάδα (Διευθυντής/ντρια ή Υποδιευθυντής/ντρια), τότε ορίζεται ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ο/η ίδιος/α εκπαιδευτικός και στις δύο (2) σχολικές μονάδες, και απαλλάσσεται από τις εφημερίες.
Posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ | Tagged , | Leave a comment

Η Υπολογιστική Σκέψη αντικείμενο μελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«…Η εκπαιδευτική ηγεσία της χώρας μας καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες την τελευταία 5ετία να αποδείξει ότι δεν μπορεί να αφουγκραστεί και συνεπώς να υιοθετήσει τις νέες εξελίξεις. Έτσι, χάνονται ευκαιρίες να σχεδιαστεί ένα συνεκτικό μάθημα, που θα διατρέχει Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ένα Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής, με σύγχρονο σχεδιασμό στα πρότυπα της διεθνούς πρακτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εισήγηση της ομάδας εξορθολογισμού για το μάθημα της Πληροφορικής στο Δημοτικό (Σεπτέμβριος 2016). Το παραδοτέο της ομάδας, που αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς λειτουργούς και σχολικούς συμβούλους τόσο πληροφορικής όσο και γενικής αγωγής, “αξιολογήθηκε” (;;) από το ΔΣ του ΙΕΠ και παραμένει, αναιτιολόγητα, στα συρτάρια, μην έχοντας δει -ακόμη- το φως της δημοσιότητας…»

Διαβάστε όλο το εξαιρετικό άρθρο του Παναγιώτη Τσιωτάκη εδώ

Posted in Παιδαγωγικά θέματα | Tagged | Leave a comment

Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης προτάσεων για την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων και την διάχυση και υποστήριξη των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλεί εκπαιδευτικούς ή και διευθυντές σχολείων που χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό στην τάξη τους, να συμπληρώσουν την φόρμα.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταχωρίσουν ανά γνωστικό αντικείμενο της βαθμίδας τους, τις εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιούν.

Για την συμπλήρωση της φόρμας απαιτείται εγγραφή στο http://ellak.gr

Posted in Χρήσιμοι ιστότοποι | Tagged | Leave a comment