Οδηγίες αξιολόγησης μαθημάτων ΕΠΑΛ

Για την αξιολόγηση στα μαθήματα:

 • «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» των Β ́ και Γ ́ τάξεων Ημερήσιου και των Γ ́ και Δ ́τάξεων Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και
 • «Πληροφορική» της Α ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 (περ. Η) του Π.Δ. 56/2016 (Α ́ 91) βάσει του οποίου η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει δύο (2) θέματα θεωρίας και δύο (2) θέματα με ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του, με τη βαθμολογία να κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος μπορεί να κατανέμεται διαφορετικά στα επιμέρους ερωτήματα που το αποτελούν, κατανομή που πρέπει να αναφέρεται στην εκφώνηση των θεμάτων.

Στα θέματα της θεωρίας δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων. Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | 1 Comment

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών και καινοτομίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων για την αξιοποίηση των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών και καινοτομίας

Το ΥΠΠΕΘ με την με αρ. πρωτ. Φ 478.6/34/43127/Α2/11-03-2016 εγκύκλιο με θέμα «αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία» προχωρά στη δημιουργία σχολικών εργαστηρίων ανοιχτών τεχνολογιών.

Το Εργαστήριο Ανοιχτών Τεχνολογιών – Καινοτομίας (edulabs)(βλ. σχετικό δικτυακό τόπο για την υποστήριξη της δράσης, https://edulabs.minedu.gov.gr) είναι ένα διαφορετικό σχολικό εργαστήριο και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Η διαφορετικότητά του εντοπίζεται σε κυρίως δύο άξονες: στην τεχνολογική υποδομή και στην διδακτική αξιοποίησή του. Στην πλήρη σύνθεσή του ένα εργαστήριο ανοικτών τεχνολογιών και καινοτομίας αποτελείται από

 • δίκτυο σταθμών εργασίας (Η/Υ χαμηλού κόστους και κατανάλωσης
 • σετ ρομποτικής,
 • τρισδιάστατους εκτυπωτές και σαρωτές,
 • βιντεοπροβολέα,
 • πολυμηχανήματα,
 • διάφορους αισθητήρες και
 • λειτουργεί αποκλειστικά με ανοιχτό υλικό (open hardware) και λογισμικό (open software) το οποίο έχει συγκεντρωθεί στο αποθετήριο ανοικτού λογισμικού του ΥΠΠΕΘ με URL: https://github.com/itminedu/edu_distributions

Continue reading

Posted in Εξοπλισμός, Τεχνολογία | Tagged | Leave a comment

Βιβλία Πληροφορικής ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

Στο νέο website του, το ΙΕΠ, δεν διατήρησε τη προηγούμενη δομή των φακέλων, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν πλέον όλοι οι σύνδεσμοι εκατοντάδων ιστοσελίδων προς αυτό. Μετά από την εξέλιξη αυτή, επαναδημοσιεύω το υλικό που είναι διαθέσιμο στο νέο website του ΙΕΠ:

Βιβλία Πληροφορικής Γενικού Λυκείου

Τομέας Πληροφορικής (ΕΠΑΛ)

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Διδακτέα Ύλη Υποστηρικτικό Υλικό

B’ τάξη ΕΠΑΛ

Γ’ τάξη ΕΠΑΛ

Posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ | 1 Comment

Πανελλήνιες Εξετάσεις Προγραμματισμού Υπολογιστών ΕΠΑΛ. Pascal ή Python;

Έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με αριθμό πρωτ. 47077-2017

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την ύλη και τα βιβλία των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ αποφοίτους παλαιότερων ετών

Σχετ.: το υπ ́ αριθμ. πρωτ. 4740/03.03.2017 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ρυθμίζεται με κοινό τρόπο για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. του τρέχοντος σχολικού έτος 2016-17 και τους αποφοίτους παλαιότερων ετών …

Όσον αφορά στο υπ ́ αριθμ. πρωτ. 557/03.03.2017 υπόμνημα των Σχ. Συμβούλων κλάδου ΠΕ19 αρμοδιότητάς σας, το οποίο διαβιβάσατε με το έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι στο θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει κάποια διάταξη, η οποία να ορίζει με διαφορετικό τρόπο την ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται βάσει των διατάξεων του ισχύοντος συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με θέματα από την εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτό. Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και της Δ ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017, καθορίστηκε με την υπ ́ αριθμ. Φ6/160716/Δ4 (ΦΕΚ 3143/τ.Β ́/30-9-2016) Υπουργική Απόφαση και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίου και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-17, όπως, επίσης, και οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, θα εξεταστούν στην κοινή διδακτέα-εξεταστέα ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων «Προγραμματισμός Υπολογιστών» και «Δίκτυα Υπολογιστών», όπως αυτή αναφέρεται στις σελ. 32829-32831 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. Ως βιβλία μαθητή χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα, το βιβλίο με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννη Π., Μπελεσιώτη Β., Παπαδάκη Σπ., Τζήμα Δ. και το βιβλίο με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Μ. Κωνσταντοπούλου, Ν. Ξεφτεράκη, Μ. Παπαδέα, Γ. Χρυσοστόμου.

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | Leave a comment

Δημιουργικές Εργασίες για ΠΕ19-20

Ενδεικτικές Προτάσεις για Δημιουργικές Εργασίες στην Πληροφορική

Για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ ΓΕΛ

 • Δημιουργία Παρουσίασης στο PowerPoint με τίτλο «Γενιές Υπολογιστών»
 • Αποθήκευση στο Σύννεφο των φωτογραφιών μου (με τη χρήση Google Drive ή/και Dropbox)
 • Δημιουργία Animation – Video με θέμα «Η τάξη μου» ή «Το σχολείο μου» (λ.χ. με Flipagram, Everlaspe, Animoto)
 • Δημιουργία Αφίσας με Σύννεφο Λέξεων  (λ.χ. με Wordle και Tagxedo)
 • Δημιουργία Εννοιολογικού Χάρτη για Μονάδες Εισόδου – Εξόδου Η/Υ (λ.χ. με Mindomo, CMapTools)
 • Δημιουργία animated παρουσίασης στο PowToon με τίτλο «Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Χρήσης Κοινωνικών Δικτύων»
 • Λογισμικά προστασίας από ιούς (αναζήτηση των σημαντικότερων λογισμικών, καταγραφή των χαρακτηριστικών τους)
 • Δημιουργία παρουσίασης στο Prezi με τίτλο «Τρόποι προστασίας από κακόβουλο λογισμικό»
 • Τρισδιάστατη εκτύπωση (Πώς δουλεύει η 3D εκτύπωση; Τι δυνατότητες υπάρχουν από τη χρήση της;)

Για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β’ ΓΕΛ

 • Δημιουργία Παρουσίασης στο PowerPoint με τίτλο «Οι δημοφιλέστερες Γλώσσες Προγραμματισμού»
 • Δημιουργία Αλγορίθμου σε Ψευδογλώσσα με καταχώριση βαθμών μαθητών και εμφάνιση μεγαλύτερου – μικρότερου – μέσου βαθμού
 • Δημιουργία παρουσίασης στο Prezi με τίτλο «Τα πιο γνωστά Λειτουργικά Συστήματα»
 • Ρομποτική – Τεχνητή Νοημοσύνη. Τομείς που εφαρμόζονται – παραδείγματα
Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged , | Leave a comment

Τριμηνιαίες υποτροφίες του Google Summer of Code

Το Google Summer of Code, παρέχει χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε φοιτητές με στόχο τη συνεισφορά τους σε κώδικα για διάφορα έργα ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και από το 2015 που ξεκίνησε έχουν συμμετάσχει σε αυτό περισσότεροι από 12.000 φοιτητές από 127 χώρες με αποτέλεσμα να παραχθούν περισσότερες από 30.000.000 γραμμές κώδικα για 568 οργανισμούς ανοιχτού λογισμικού.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που έχουν γνώσεις ανάπτυξης κώδικα και οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία στους τομείς ενδιαφέροντός τους. Οι φοιτητές δεσμεύονται ότι θα συμμετέχουν για 3 μήνεςστο πρόγραμμα επιλέγοντας το έργο στο οποίο θέλουν να συνεισφέρουν και θα λάβουν από την Google χρηματοδότηση για την περίοδο αυτή. Σε κάθε φοιτητή θα οριστεί ένας μέντορας που θα τον καθοδηγεί από τους Οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Continue reading

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged , | Leave a comment

Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), συγκροτεί Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού.

Σκοπός του Μητρώου είναι η δημιουργία και ο διαρκής εμπλουτισμός μιας βάσης δεδομένων έμπειρων προγραμματιστών, δυνητικών συνεργατών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και εποπτευομένων φορέων του.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, με εμπειρία σε έργα ανοιχτού λογισμικού, να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο:

http://opengov.minedu.gov.gr/mitroo.

Posted in Οδηγίες - Προκηρύξεις | Leave a comment

Πρόταση Υπουργείου για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των ΕΠΑΛ

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ειδικοτήτων για τη Γ’ τάξη Ημερησίου και Γ’ & Δ’ Εσπερινού ΕΠΑΛ προτείνεται να διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους Πίνακες:


Υπάρχει προβληματισμός και θέλουμε την γνώμη σας για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που έχουν και εργαστηριακό μέρος. Πρέπει να παραμείνουν ως μικτά μαθήματα ή το εργαστηριακό μέρος να είναι ξεχωριστό μάθημα; Τι πρέπει να γίνει με τα μαθήματα με 1 ώρα εργαστηριακό μέρος, τα οποία δεν είναι δόκιμο να χαρακτηρισθούν ως ξεχωριστό εργαστηριακό μάθημα; Περιμένουμε τις προτάσεις σας.

Υποβάλετε τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, dialogos_eek@minedu.gov.gr, μέχρι και την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017.

Posted in ΕΠΑΛ | Leave a comment

Για την πρώτη γνωριμία με το Arduino και τη Ρομποτική

Προτάσεις για την πρώτη σας επαφή με τη Ρομποτική με Arduino

Posted in Εφαρμογές - Εργαλεία, Μαθήματα - Tutorias, Τεχνολογία | Tagged , | Leave a comment

Τετράδια Μαθητή για τα Δίκτυα και τον Προγραμματισμό στα ΕΠΑΛ .. και όχι μόνο

Μπορείτε βρείτε στον δικτυακό τόπο του ΙΕΠ τα νέα Τετράδια Μαθητή για τα Δίκτυα Υπολογιστών και τον Προγραμματισμό Υπολογιστών της Γ’ Τάξης του ΕΠΑΛ:

καθώς και τα παροράματα του Βιβλίου και του Τετραδίου Μαθητή των Δικτύων Υπολογιστών (αλήθεια, γιατί βγάζουμε παροράματα σε ψηφιακά βιβλία και δεν διορθώνουμε το πρωτότυπο;):

Εδώ θα βρείτε και τα βιβλία μαθητή:

Ακόμα μπορείτε να δείτε:

 1. μια πολύ αξιόλογη έκδοση – πρόταση του συναδέλφου Αναστάσιου Χατζηπαπαδόπουλου με: Λύσεις των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων του μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών με τη γλώσσα Python στο ΕΠΑΛ
 2. λύσεις στις δραστηριότητες των κεφαλαίων 5 και 8, του συναδέλφου Ευριπίδη Βραχνού: http://evripides.mysch.gr/python/lyseis%20evry%205_8.py

και κάτι που μόλις επανακυκλοφόρησε … από τον Μανώλη Κιαγιά
Δίκτυα Υπολογιστών – Το Ανεπίσημο Βοήθημα
Για την Γ’ Τάξη ΕΠΑΛ – Τομείς Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής.
Είναι υπό άδεια Creative Commons και μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα από εδώ:

http://www.freebsdworld.gr/diktia/diktia2016.pdf

Επιπρόσθετα:

 1. Κατεβάστε την παρουσίαση για το μάθημα (σχήματα): https://github.com/…/blob/master/presentation/diktia2016.odp
 2. Κατεβάστε τη Μεθοδολογία Ασκήσεων Υποδικτύωσης (περιλαμβάνεται επίσης στο Παράρτημα του βιβλίου): http://www.freebsdworld.gr/diktia/subnetting-guide.pdf
 3. Κατεβάστε τη Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation: http://www.freebsdworld.gr/diktia/ipfragmentation.pdf
Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | 4 Σχόλια