Οδηγίες για τις αναθέσεις των ΠΕ19-20 στα ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 175720/Δ2/30-10-2014

 • Στο μάθημα Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή:

Έχουν Α΄ Ανάθεση όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων σε Α΄ Ανάθεση στις Ομάδες Προσανατολισμού ή σε Τομείς ή σε Ειδικότητες . Διευκρινίζεται ότι στην κάθε Ομάδα Προσανατολισμού δύνανται να το διδάξουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στους Τομείς της αντίστοιχης Ομάδας Προσανατολισμού. Ισχύει η σειρά προτεραιότητας, όπως καθορίζεται στην με αρ. πρωτ. 67791/Γ2/05-05-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 1248 Β΄).

 • Στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α” ΕΠΑΛ

  Έχουν Α΄ Ανάθεση οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20.  Β” Ανάθεση; Κανείς.

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | Leave a comment

Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Α’, Β’ & Γ’ ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Διαβιβαστικό ΥΠΑΙΘ με Αριθ. Πρωτ. 173193/Γ2/24-10-2014

Συμπέρασμα: Στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α” ΕΠΑΛ για ΟΛΕΣ τις ομάδες προσανατολισμού, θα γίνει χρήση του αντίστοιχου βιβλίου των ΓΕΛ (Γ. Πανσεληνάς κ.ά.)

Επίσης με την εγκύκλιο 174014/Γ2/27-10-2014 ισχύει πλέον το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α ΓΕΛ (Αρ. 53248/Γ2, ΦΕΚ: τ. Β΄ 932/14-4-2014) και για την Α΄ ΕΠΑΛ.

Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι τα κεφάλαια 1, 2, 3 (μόνο 3.1), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 του σχολικού βιβλίου (Γ. Πανσεληνάς κ.ά.), ενώ για τις Ομάδες Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Α΄ ΕΠΑΛ, η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι όλα τα κεφάλαια 1-16 του σχολικού βιβλίου.

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη για το μάθημα «Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου και Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-15

Υπ. Απόφαση 171867/Γ2/22-10-2014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ, Β’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι όλες οι θεματικές ενότητες εκτός των:

2.2.3 Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων

2.2.7.5 Κλήση Αλγορίθμου από Αλγόριθμο

2.2.7.6 Αναδρομή

2.2.9 Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη

2.2.10 Τεκμηρίωση

2.3.3 Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού

3.2 Πληροφοριακά Συστήματα

Για τη θεματική ενότητα 3.1 να γίνει περιγραφή των βασικών λειτουργιών ενός Λ.Σ. με αναφορά στην αναγκαιότητα τους, καθώς και στα Λ.Σ. κινητών συσκευών και σε σύγχρονα περιβάλλοντα διεπαφής.

Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged | Leave a comment

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

Σύρος 26, 27, 28 Ιουνίου 2015, υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δικτυακός τόπος: www.e-diktyo.eu, Επικοινωνία: ntzimop@sch.gr

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Το 8ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ
 • Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.
 • Φοιτητές/τριες (Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής).
 • Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Posted in Συνέδρια | Tagged | Leave a comment

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Β” Τάξης των ΕΠΑΛ

Έχουμε πλέον αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τη Β” ΕΠΑΛ. Όπως θα διαπιστώσετε βέβαια, για τις τρεις νέες ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής, τα αναλυτικά είναι .. 15 ετίας ή αλλιώς του περασμένου αιώνα!

Ας ελπίσουμε να είναι μια μεταβατική κατάσταση που θα ισχύσει μόνο για φέτος.

Δείτε τα εδώ

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Το  4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (www.digifest.info) έλαβε χώρα την Πέμπτη 3, την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 με μεγάλη επιτυχία. Στο Ηράκλειο, στο Αγρίνιο, στην Καλαμάτα, στην Κέρκυρα, στη Λάρισα, στη Μυτιλήνη, στην Ξάνθη, στην Πάτρα, στη Ρόδο και στα Χανιά, 5792 μαθητές και 669 εκπαιδευτικοί, από 330 σχολεία εργάστηκαν συλλογικά και παρουσίασαν 609 ψηφιακά έργα, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στα τοπικά ιστολόγια του Φεστιβάλ (http://www.digifest.info/contact). Ευτυχήσαμε να αναδείξουμε τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών πληροφορικής και των μαθητών τους. Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας με την υποστήριξη  συλλόγων και ενώσεων πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ, ΕΠΕ, ΕΠΥ, ΕΤΠΕ) και τοπικών φορέων (Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες κτλ).

Το 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο, στο Αγρίνιο, στην Καλαμάτα, στην Κέρκυρα, στη Λάρισα, στη Μυτιλήνη,στην Ξάνθη, στην Πάτρα, στη Ρόδο και στα Χανιά και σε όσες άλλες πόλεις δηλώσουν συμμετοχή μέσω των σχολικών τους συμβούλων πληροφορικής, την Πέμπτη 2, την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Απριλίου 2015. Η κοινή μέρα όλων των πόλεων θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου, όταν στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθούν όλες οι πόλεις με τηλεδιάσκεψη.

Περισσότερα στο www.digifest.info

Posted in Γυμνάσιο, Δημοτικό, Συνέδρια | Leave a comment

Οδηγίες για την ύλη μαθημάτων Α Ημερησίου ΓΕΛ και Α΄και Β΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015:

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μάθημα επιλογής)
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι όλες οι θεματικές ενότητες εκτός των:
1.3.2 Ηλεκτρονικό εμπόριο, δημοπρασίες. Αναζήτηση, προβολή και διαφήμιση στο Διαδίκτυο
1.3.3 Εφαρμογές Ρομποτικής
1.4 Κοινωνικές επιπτώσεις
3.5 Η μάθηση στο Διαδίκτυο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι όλες οι θεματικές ενότητες εκτός των:
2.2.9 Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη
2.2.10 Τεκμηρίωση
2.3.3 Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού
3.2 Πληροφοριακά Συστήματα

Για τη θεματική ενότητα 3.1 να γίνει περιγραφή των βασικών λειτουργιών ενός Λ.Σ. με αναφορά στην αναγκαιότητα τους, καθώς και στα Λ.Σ. κινητών συσκευών και σε σύγχρονα περιβάλλοντα διεπαφής.

Δείτε όλο το έγγραφο 157161/Γ2/1-10-2014

Προσοχή όμως .. έρχεται μετά από μία εβδομάδα ΦΕΚ με άλλη ύλη.

Δείτε το ΦΕΚ 2660/8-10-2014 το οποίο είναι μεταγενέστερο και αφαιρεί επιπλέον από το βιβλίο των Εφαρμογών Πληροφορικής τα κεφάλαια:

 • Κεφάλαιο 14: Τηλεργασία – Ασύγχρονη και Σύγχρονη Συνεργασία από Απόσταση
 • Κεφάλαιο 15: Κοινωνικά Δίκτυα
 • Κεφάλαιο 16: Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο
Posted in Γενικό Λύκειο, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged , | 2 Comments

Webinar για τις Εφαρμογές Πληροφορικής Α” ΓΕΛ

webinarΣκοπός και φιλοσοφία του νέου μαθήματος και η προσέγγιση που είδαν σε αυτό οι συγγραφείς του βιβλίου. Ενδεικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες – παραδείγματα, που θεωρούμε ότι θα διασφαλίζουν την ποιότητα του μαθήματος και θα οδηγήσουν περισσότερους  μαθητές να το επιλέξουν και να επωφεληθούν επικαιροποιώντας και συμπληρώνοντας τις γνώσεις τους στην Πληροφορική και τις ΤΠΕ.

Συζήτηση με συντονισμό του Συμβούλου Πληροφορικής Δυτ. Ελλάδας Δρ. Σπ. Παπαδάκη μέη των ομάδων :

α) Συγγραφής Προγράμματος Σπουδών

β) Αξιολόγησης Βιβλίου

γ) Συγγραφής βιβλίου

Δείτε περισσότερα εδώ

ΕΚΤΑΚΤΟ!! λόγω ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (ενός εκ των ομιλητών), το Webinar θα πραγματοποιηθεί πιθανότητα την ερχόμενη ΔΕ 20-10-14

Posted in Γενικό Λύκειο, Παιδαγωγικά θέματα | Tagged | 1 Comment

Δράσεις για την Ώρα του Κώδικα

Ενδεικτικό περιεχόμενο για τις εκδηλώσεις

Στα Ελληνικά

 Στα Αγγλικά

Posted in Γυμνάσιο, Δημοτικό | Tagged | Leave a comment

Πλατφόρμα με ασκήσεις και προβλήματα στους αλγορίθμους

Μήνυμα από τον κ. Πέτρο Κουτρούλη:

«Έχουμε φτιάξει μία πλατφόρμα (στην διεύθυνση: http://algo.pk) με
ασκήσεις και προβλήματα στους αλγορίθμους που ενσωματώνει τον
διερμηνευτή του pseudoglossa.gr

Ο κάθε μαθητής, αφού δημιουργήσει λογαριασμό:
- γίνεται μέλος ομάδας (με κατάλληλο κωδικό που του δίνει ο καθηγητής του)
- λύνει ασκήσεις
- συζητά για κάθε άσκηση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
- υποβάλει τις απαντήσεις του για διόρθωση
- μαζεύει βαθμούς και βραβεία

Ο κάθε καθηγητής:
- οργανώνει τους μαθητές σε ομάδες
- αξιολογεί τις απαντήσεις τους
- παρακολουθεί συνολικά την πορεία τους

Υπάρχει και ένας οδηγός χρήσης του algo.pk σε βίντεο:
http://youtu.be/Z48KadupsPQ

Το algo.pk είναι ελεύθερο να το χρησιμοποιήσετε και θα χαρούμε να
λάβουμε σχόλια και παρατηρήσεις σας.»

Συγχαρητήρια στους δημιουργούς, πιστεύω ότι η πλατφόρμα θα βοηθήσει τους συναδέλφους που διδάσκουν στα ΓΕΛ.

Posted in Γενικό Λύκειο, Χρήσιμοι ιστότοποι | Tagged , | Leave a comment