Pencil Code

Λάβαμε από τον συνάδελφο κ. Κανίδη την παρακάτω επιστολή – πρόταση για το ελεύθερο στη χρήση προγραμματιστικό περιβάλλον Pencil Code.

Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας

Θα ήθελα να σας προτείνω τη χρησιμοποίηση του περιβάλλοντος προγραμματισμού Pencil Code για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στα Γυμνάσια της περιοχής ευθύνης σας.

To Pencil Code  (pencilcode.net) είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού  που επιτρέπει στο μαθητή να χρησιμοποιεί παράλληλα ένα περιβάλλον πλακιδίων και ένα περιβάλλον συγγραφής γραμμών κώδικα. Ο μαθητής μπορεί να  εργάζεται σε όποιο περιβάλλον επιθυμεί και να μεταπηδά από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Το περιβάλλον πλακιδίων είναι παρόμοιο με όλα τα γνωστά περιβάλλοντα πλακιδίων π.χ το Scratch (άλλα όχι τόσο πολύπλοκο).  Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί είναι η Coffeescript  η οποία είναι μια μικρογλώσσα της Javascript με χαρακτηριστικά python (π.χ εσοχές για τις εντολές που είναι σε μια δομή, λίστες κ.λπ).  Το περιβάλλον είναι τύπου logo like (περιέχει τη βιβλιοθήκη logo της Python!) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το υπάρχον βιβλίο Πληροφορικής.

Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι η δυνατότητα εργασίας των μαθητών με κώδικα ο οποίος παρέχει σημαντικές επεκτάσεις και  μπορεί να  χρησιμοποιηθεί και για τις πρώτες τάξεις του Γενικού Λυκείου (με κατάλληλες δραστηριότητες) 

Το περιβάλλον αυτό δοκιμάστηκε στη Β΄ Αθήνας και στην Ανατολική Αττική  το  προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος σε  ένα σημαντικό αριθμό σχολείων  με πολύ θετικά αποτελέσματα. 

Από αυτή την πειραματική εφαρμογή αναπτύχτηκε ένα μεγάλο μέρος από δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι δικοί σας εκπαιδευτικοί.  Οι δραστηριότητες περιέχουν οδηγίες και φύλλα εργασίας βήμα προς βήμα, ακολουθώντας τη διδακτική πορεία του βιβλίου.

Τις δραστηριότητες αυτές μπορείτε να τις κατεβάσετε από το site μου vkanidis.gr  στην περιοχή Δράσεις – Επιμορφώσεις.

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με πλήρεις οδηγίες και δραστηριότητες. Το βιβλίο αυτό θα είναι  διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν.

Φιλικά

Βαγγέλης Κανίδης

Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Β’ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής

Posted in Γυμνάσιο | Tagged | Leave a comment

Κώδικας για το μάθημα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων»

Για το μάθημα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων» της Β’ Τάξης ΕΠΑΛ είναι χρήσιμο και βοηθητικό να έχουμε τον κώδικα (HTML, CSS κλπ) των εφαρμογών σε επεξεργάσιμη μορφή.

Πως λοιπόν θα έχω πρόσβαση στον κώδικα των 16 εφαρμογών;

Στο website του μαθήματος στο eclass του ΠΣΔ http://eclass.sch.gr/courses/T303108
οι συνάδελφοι μπορούν αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους να προσπελάσουν στην περιοχή Πολυμέσα τα συμπιεσμένα αρχεία με το υλικό για την υλοποίηση των 16 εφαρμογών του Α’ μέρους του βιβλίου.

Κάθε συμπιεσμένο έχει τον λειτουργικό κώδικα html κάθε εφαρμογής, αρχείο txt με το κείμενο μόνο της κάθε εφαρμογής, το οποίο συμπληρώνουν οι μαθητές για να μην γράφουν πολλές γραμμές και ό,τι άλλο χρειάζονται οι εφαρμογές, όπως αρχεία πολυμέσων, κώδικα css, js, κ.λπ.

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

9th Conference on Informatics in Education 2017

Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 13-15 Οκτωβρίου 2017

Το Συνέδριο 9th CIE2017, διοργανώνεται από τα Τμήματα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την ΕΠΥ και τελεί υπό την Αιγίδα του ΥΠΠΕΘ.

Με τα άρθρα και τα πολλά εργαστήρια καλύπτει και ενδιαφέρει θεματολογία για: Πληροφορική και Εκπαίδευση, ΤΠΕ, Καινοτομία και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (π.χ. STEM, PhysicalComputing & Ρομποτική, κ.ά.) με ύπαρξη κώδικα.

Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και τη μη τυπική εκπαίδευση.

Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες στους παραπάνω άξονες.

Το Πρόγραμμα και on line πρακτικά παλαιότερων συνεδρίων, βρίσκονται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου: di.ionio.gr/cie

Posted in Συνέδρια | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες διδασκαλίας – “Πληροφορική Γυμνασίου” – 2017–18

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Σχολικό βιβλίο: «Πληροφορική Α,Β,Γ Γυμνασίου». Συγγραφείς Αράπογλου Α., Μοβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. (2006)

Δείτε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 164308/Δ2/3-10-2017

Posted in Γυμνάσιο, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες διδασκαλίας – “Εφαρμογές Πληροφορικής” – 2017–18

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α ́ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στην Α ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

Δείτε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 163648/Δ2/2-10-2017

Posted in Γενικό Λύκειο, Εσπερινό, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες διδασκαλίας – «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» – 2017–18

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β ́ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2017–2018

Σχολικό βιβλίο: «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ». Συγγραφείς Δουκάκης Σ., Δουληγέρης Χ., Καρβουνίδης Θ., Κοίλιας Χ., Πέρδος Α.

Δείτε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 163615/Δ2/02-10-2017

Posted in Γενικό Λύκειο, Εσπερινό, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

30oς Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής

Ο Πανελλήνιος (Μαθητικός) Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ) διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) , τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα της UNESCO. Η διεξαγωγή του γίνεται με τη συνεργασία Σχολών και Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων των ΑΤΕΙ.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να στηρίξει και να διαχύσει στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας το θεμελιώδες των γνώσεων της Αλγοριθμικής, του Προγραμματισμού και κατ’ επέκταση της Πληροφορικής. Η συμμετοχή των μαθητών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής τους δίνει την ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους και να διακριθούν σε βαλκανικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της συμμετοχής τους στις Βαλκανιάδες και στην Ολυμπιάδα Πληροφορική

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε  ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.pdp.gr και την ομάδα στο facebook.

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες διδασκαλίας για την ΑΕΠΠ (2017-18)

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Παρατηρήσεις:

 • Οι Αλγόριθμοι να υλοποιούνται σε αμιγώς προγραμματιστικό περιβάλλον και συγκεκριμένα αυτό της ΓΛΩΣΣΑΣ.
 • Να γίνει επισκόπηση της έννοιας του αλγορίθμου, των χαρακτηριστικών του και των τρόπων αναπαράστασής του, καθώς και εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού και ειδικά της ΓΛΩΣΣΑΣ.
 • Οι βασικές αλγοριθμικές δομές του κεφαλαίου 2 (ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης) να διδαχθούν συνοπτικά και παράλληλα με το κεφάλαιο 7 και 8, στην κατεύθυνση της κάλυψης τυχόν γνωσιακών κενών από την προηγούμενη τάξη, με τις ασκήσεις να υλοποιούνται σε ΓΛΩΣΣΑ.
 • Στο κεφάλαιο 3:
  – Οι πίνακες να διδαχθούν παράλληλα με το κεφάλαιο 9, με τις ασκήσεις να υλοποιούνται σε ΓΛΩΣΣΑ.
  – Εισάγονται νέοι αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης σε πίνακες (ως ασκήσεις).
 • Από το κεφάλαιο 6 να διδαχθούν οι ενότητες 6.3, 6.4 και 6.7. Η παράγραφος 6.3 διδάσκεται στην αρχή του κεφαλαίου 7 ενώ οι παράγραφοι 6.4 και 6.7 στο τέλος του κεφαλαίου 7.
 • Στα κεφάλαια 7, 8 και 9 δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή.
 • Στο κεφάλαιο 10 διδάσκεται και η ενότητα 10.6 (εμβέλεια μεταβλητών – σταθερών)

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 163578/Δ2/2/10/2017

Posted in Γενικό Λύκειο, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

Ύλη και οδηγίες μαθημάτων πληροφορικής στα ΕΠΑΛ

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» (Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.) και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» (Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.), των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής των Γ’ και Δ΄ τάξεων των ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής (Πράξη 34/01-09-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη διδασκαλία:

 • των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ’ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,
 • των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και
 • των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο με Αριθ. Πρωτ. . Φ3/162817/Δ4/29/9/2017

Posted in ΕΠΑΛ, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged , | Leave a comment

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων ΕΠΑΛ – Προγραμματισμός Υπολογιστών και Δίκτυα Υπολογιστών 2017-18

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018. (Αριθ. Πρωτ.: Φ6/163251/Δ4/29-09-2017)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Εξεταζόμενα μαθήματα:

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννη Π., Μπελεσιώτη Β., Παπαδάκη Σπ., Τζήμα Δ. Continue reading

Posted in ΕΠΑΛ, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged , | Leave a comment