Αναθέσεις ΕΠΑΛ 2017-18

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση με αριθμ. Φ22/126950/Δ4/25-7-2017 (ΦΕΚ 2797/Β/9-8-2017), οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Ι. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ

 • Οι ΠΕ19-20 με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών έχουν τρίτη (Γ’) ανάθεση στα Μαθηματικά (Αλγεβρα – Γεωμετρία) της Α’ Λυκείου
 • Οι ΠΕ19, ΠΕ20 έχουν πρώτη ανάθεση στο μάθημα Πληροφορικής της Α’ Λυκείου και στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β’ Λυκείου

ΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ

 • Β΄ Αναθέσεις για ΠΕ19-20 στα μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (Β΄ Τάξη):
  • Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και τα Δίκτυα Επικοινωνιών

IΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ

 • Οι ΠΕ19, ΠΕ20 έχουν πρώτη ανάθεση στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Γ’ Λυκείου
 • Οι ΠΕ19, ΠΕ20 έχουν Β΄ Αναθέσεις στα μαθήματα της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων και Επικοινωνιών, του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (Γ΄ Τάξη)
  • Δίκτυα Υπολογιστών,
  • Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων,
  • Ρομποτική

Υπάρχουν Β΄ Αναθέσεις σε μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής στους κλάδους ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08) και Α΄ ή Β΄ Αναθέσεις σε ΤΕ01.13.

Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Η τρίτη (Γ ́) ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει, εκτός της 133977/Δ2/17-8-2016 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, η οποία ισχύει μόνο για τις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2017-2018.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Posted in ΕΠΑΛ, Νομοθεσία | Tagged | Leave a comment

Παγκόσμια αύξηση της διδασκαλίας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η παγκόσμια τάση για την εισαγωγή της διδασκαλίας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζει να αυξάνεται. Πριν από ένα μήνα ο Καναδάς και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν εθνικά σχέδια για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σε μόλις δύο εβδομάδες, η Νέα Ζηλανδία και η Ρουμανία ανακοίνωσαν  τις  δικές τους εθνικές προσπάθειες.

Η Νέα Ζηλανδία πρότεινε να είναι υποχρεωτική η διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης και του προγραμματισμού κώδικα στο δημοτικό σχολείο. Η Ρουμανία ανακοίνωσε μια παρόμοια απαίτηση για όλους τους μαθητές στο δημοτικό σχολείο, συμπεριλαμβάνοντας του Code.org στο πρόγραμμα σπουδών. Εν τω μεταξύ,  η Μαλαισία ενσωμάτωσε επίσης την πληροφορική ως υποχρεωτικό μάθημα στους μαθητές δημοτικού και ως μάθημα επιλογής σε κάθε γυμνάσιο.

Στις ΗΠΑ, το Wisconsin απλώς έγινε η δέκατη πολιτεία των ΗΠΑ,  που υιοθέτησε επίσημα τα academic computer science standards για την βαθμίδα εκπαίδευσης Κ-12.

Αναφορικά με τα πρότυπα, η CS Teachers Association ,  δημοσίευσε τα αναθεωρημένα της πρότυπα για την εκπαίδευση στην πληροφορική, ευθυγραμμιζόμενη με το K-12 CS Framework των ΗΠΑ. Χάρη στην ευρεία υποστήριξη του K-12 CS Framework, από εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, εταιρείες και κυβερνήσεις, αυτά τα νέα πρότυπα θα διευκολύνουν τις πολιτείες και ακόμη και τις χώρες να υιοθετήσουν ένα ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών την πληροφορική.

Με εβδομαδιαίες ανακοινώσεις  από χώρες σε όλο τον κόσμο, είναι φανερή η αυξανόμενη σημασία που δίνουν οι περισσότερες χώρες στον κόσμο στην χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, και την βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας.

Πηγή άρθρου: https://medium.com/

Posted in Δημοτικό | Tagged | Leave a comment

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Το μέλλον είναι τώρα – #gredu

Διδασκαλία γλωσσών προγραμματισμού σε εξάχρονους μαθητέςΑλγοριθμική σκέψη κι εκπαιδευτική ρομποτική στα προγράμματα σπουδών δημοτικού και γυμνασίου;

Ήδη μέρος της εκπαιδευτικής πρακτικής σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Εσθονία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία κ.ά., αποτελούν κάποιες από τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού Περιεχομένου και Εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς το Yπουργείο Παιδείας (http://edulabs.minedu.gov.gr/).

 Ζητούμενο η ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας

«Η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες είναι προτεραιότητα διεθνώς, απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια στις σύγχρονες κοινωνίες»

Την εποχή που κάθε τρένο της Trenitalia συλλέγει 2-3TB δεδομένα καθημερινά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση 1,3 δισ. ευρώ, και «έξυπνα» πλοία που θα πλέουν χωρίς πλήρωμα βρίσκονται «στα σκαριά», ο ρόλος της Παιδείας πρέπει να είναι πρωτοπόρος, υπογραμμίζει η Ομάδα Εργασίας.

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συντελεί στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας.

Εργαστήρια Ανοιχτών Τεχνολογιών και Ελεύθερο Λογισμικό

Η εισήγηση προς το υπουργείο Παιδείας για μία νέα στρατηγική ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού συνοδεύεται και από οικονομικά στοιχεία για την υλοποίησή της.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει προτάσεις για:

 • τη δημιουργία και υποστήριξη εργαστηρίων Ανοιχτών Τεχνολογιών και Καινοτομίας στα σχολεία, παράλληλα με τα εργαστήρια Πληροφορικής (Edulabs),
 • την προώθηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων – Ανοιχτό Ψηφιακό Υλικό και του ελεύθερου λογισμικού,
 • τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με την προσφορά υπηρεσιών επιμόρφωσης για επιμορφωτές και επιμορφούμενους μέσα από κεντρική πλατφόρμα, με τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Διαρκούς Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών με έμφαση στην εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη επιμόρφωση,
 • τη συλλογή όλου του εκπαιδευτικού υλικού στο go.minedu.gov.gr,
 • τον συντονισμό, την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση όλων των πόρων και του υλικού που έχουν όλοι οι φορείς του ΥΠΠΕΘ (https://opengov.minedu.gov.gr/)
 • την αλλαγή στα προγράμματα σπουδών για την εισαγωγή της αλγοριθμικής σκέψης, της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της αξιολόγησης της πληροφορίας, την ενίσχυση των μαθημάτων Πληροφορικής και του STEM(διεπιστημονικής προσέγγισης των Μαθηματικών, των Επιστημών και της Τεχνολογίας) στα μαθήματα,
 • την εξασφάλιση της βιωσιμότητας αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξης κρίσιμων υποδομών της Εκπαίδευσης, όπως το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,
 • τη διοικητική υποστήριξη όλων των παραπάνω,
 • την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πχ. eTwinning, Scientix),
 • την προώθηση γενικών αρχών για την Υποστηρικτική Τεχνολογία ανοικτών προτύπων λογισμικού, υλικού και περιεχομένου στην Εκπαίδευση των ΑμεΑ.
Posted in Εκπαίδευση, Εξοπλισμός | Tagged , | Leave a comment

Βιβλία ΕΠΑΛ 2017-18

Αποφάσεις για την ανατύπωση εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων των τριών τάξεων των ΕΠΑΛ,

 1. Υπουργική Απόφαση  Φ1/94326/Δ4/6-6-2017 (ΑΔΑ: 9ΒΖΛ4653ΠΣ-ΣΜΓ) – Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας, μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων Επιλογής Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018
 2. Υπουργική Απόφαση  Φ1/107910/Δ4/27-6-2017 (ΑΔΑ:75Ω94653ΠΣ-ΜΥΤ) – Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018
 3. Υπουργική Απόφαση Φ1/114659/Δ4/6-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΠΤΤ4653ΠΣ-6Ι9) – Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018
Posted in ΕΠΑΛ | Leave a comment

Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων ΓΕΛ 2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ30.5244.64515,2225.87984,78
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ.Π.9.4486.50068,82.94831,2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.7.1053.49549,193.61050,81
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π.30.37912.42040,8817.95959,12
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π.26.3198.45532,1317.86467,87
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.30.29813.37244,1316.92655,87

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ30.4521.9516,4128.50193,59
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.2.2992.08090,472199,53
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.14.8764.71031,6610.16668,34
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.21.48712.08756,259.40043,75
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.30.3798.47727,921.90272,1
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π.30.0217.44124,7922.58075,21

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ20.5394.47421,7816.06578,22
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.2.0941.87589,5421910,46
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.1.9001.1215977941
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.20.42517.04683,463.37916,54
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π.20.3677.41636,4112.95163,59
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π.19.6867.10636,112.58063,9
Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged | Leave a comment

Πρακτικά συνεδρίων ΠΕΚΑΠ από το 2007 έως σήμερα

Μπορείτε να βρείτα τα πρακτικά των συνεδρίων της ΠΕΚΑΠ στη σελίδα του Σχ. Συμβούλου Βαγγελη Κανίδη.   Τα πρακτικά είναι στη μορφή που διανεμήθηκαν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Posted in Συνέδρια | Tagged | Leave a comment

Επισήμανση στα θέματα Προγραμματισμού Υπολογιστών – Python

Στα θέματα του προγραμματισμού υπολογιστών των ΕΠΑΛ φέτος υπήρχε η παρακάτω επισήμανση:

Python

Καλό είναι να γνωστοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς – μαθητές, από το επόμενο σχολικό έτος

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Στατιστικά δηλώσεων υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

Δίνονται στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα στατιστικά στοιχεία των αιτήσεων – δηλώσεων ανά Ομάδα Προσανατολισμού για ΓΕΛ και Ειδικότητας στα ΕΠΑΛ των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2017. Προς διευκόλυνση και σύγκριση παρατίθενται και τα αντίστοιχα στοιχεία του 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που συμμετείχαν στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι 32732, έναντι 29258 πέρσι.

Στις Θετικές Σπουδές 31383 υποψήφιοι έναντι 28647 πέρσι και στην Ομάδα Θετικών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 21793 έναντι 21535 πέρσι (3455 με το παλαιό σύστημα).

Συνολικά συμμετείχαν 85908 υποψήφιοι, έναντι 82895 το 2016.

Αντιστοίχως καταγράφονται οι προτιμήσεις ανά ειδικότητα για υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΛΗΘΟΣ 2017ΠΛΗΘΟΣ 2016
133ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ633641
134ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ13401267
135ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ6150
136ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ194197
142ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ495619
212ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ852834
213ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ513506
214ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ10341092
51225206
Posted in ΕΠΑΛ, Τριτοβάθμια | Tagged , , | Leave a comment

Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος Εσπερινού ΕΠΑΛ

ΦΕΚ 2072/15-6-2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/ 21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83).

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

1. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» της Γ’ Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. το μάθημα με α/α 4 και τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς» με αναλογία ωρών θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους «2Θ+1Ε» αντικαθίσταται από το μάθημα με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών» με αναλογία ωρών θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους «3Ε».

2. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» της Δ’ Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.:

α) Στο μάθημα με α/α 5 και τίτλο «Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών» τροποποιείται η κατανομή ωρών θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους από «3Ε» σε «4Ε» και

β) Το μάθημα με α/α 6 και τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών» με αναλογία ωρών θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους «3Ε» αντικαθίσταται από το μάθημα με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς» με αναλογία ωρών θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους «2Θ».

Posted in ΕΠΑΛ, Εσπερινό, Νομοθεσία | Leave a comment

Θέματα και Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Σχολιασμός Θεμάτων Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Πληροφορικής ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από την ΠΕΚΑΠ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ. Θέματα – Απαντήσεις 1, Απαντήσεις 2, Απαντήσεις 3

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Εσπερινών ΓΕΛ. Θέματα.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ και Δ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών και Δίκτυα Υπολογιστών. Θέματα – Απαντήσεις

Προγραμματισμός Υπολογιστών. ΘέματαΑπαντήσεις (από τον συνάδελφο Γιάννη Κέρο)

Posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Εσπερινό | Tagged , , , , | Leave a comment