Ερωτηματολόγιο για την Υπολογιστική Σκέψη (ΥΣ)

Αγαπητές/τοί συνάδελφοι

Στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας με τίτλο:  «Υπολογιστική σκέψη και εκπαιδευτικοί: απόψεις, αντιλήψεις και πρόγραμμα σπουδών στην τάξη», που εκπονεί, με την επίβλεψή μου, η κυρία Σταυρούλα Πραντσούδη, μόνιμη καθηγήτρια Πληροφορικης ΠΕ19, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχεδιάστηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση των στάσεων και των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 σχετικά με την Υπολογιστική Σκέψη.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις, σύντομης απάντησης, κλειστού και ανοικτού τύπου.
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό περιγραφικών και επαγωγικών στατιστικών μέτρων χωρίς δυνατότητα αναγωγής στο πρόσωπο που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν σε όποιους μας ενημερώσουν ότι ενδιαφέρονται σχετικά.

Σύνοψη των στοιχείων του ερωτηματολογίου:

Τίτλος: Ερωτηματολόγιο για την Υπολογιστική Σκέψη (ΥΣ)
Σκοπός: Διερεύνηση στάσεων και πεποιθήσεων για την Υπολογιστική Σκέψη στην εκπαίδευση
Πληθυσμός στόχος: Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ19/20 όλων των βαθμίδων
Διεύθυνση ερωτηματολογίου: https://goo.gl/forms/rW0bq8bKCTl1t9hy1
Χρόνος συμπλήρωσης: ~15′

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνδρομή και το χρόνο σας

Με εκτίμηση

Γιώργος Φεσάκης, Δρ.
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

Ο συνάδελφος Κοσμάς Χαριτόπουλος έχει δημιουργήσει έναν αξιόλογο δικτυακό τόπο, στη διεύθυνση http://users.sch.gr/haritop/joomla/ με εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, και όχι μόνο. Οπως θα δείτε, ο συνάδελφος χρησιμοποιεί – αξιοποιεί το περιβάλλον SNAP! για τη διδασκαλία του προγραμματισμού.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα δείτε, σύμφωνα με τον δημιουργό, σχεδιάστηκε ως μια προσπάθεια συγκερασμού της «προσιτής επιστημοσύνης» του Beauty And Joy of Computing και της παιγνιώδους απλότητας του code.org

Θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο στο μενού «Ανατροφοδότηση», αλλά και στην κεντρική σελίδα του site. Όποιος συνάδελφος δει το εκπαιδευτικό υλικό, περιηγηθεί στα μαθήματα και σχηματίσει γνώμη για το υλικό, καλό θα ήταν να αφιερώσει λίγο χρόνο, να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, ώστε να βοηθήσει στην ανατροφοδότηση του συναδέλφου μας.

Posted in Γυμνάσιο | Tagged , | Leave a comment

Διερεύνηση των Επιμορφωτικών Αναγκών των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Αγαπητοί συνάδελφοι

Αφιερώστε 5′  για να συμπληρώσετε τις επιμορφωτικές σας ανάγκες στο ερωτηματολόγιο (https://goo.gl/forms/cePMBDBonrZkBi7i2)

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα

  • αξιοποιηθούν από τους σχολικούς συμβούλους προκειμένου να οργανώσουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής
  • κατατεθούν ΙΕΠ για τη δημιουργία μιας εστιασμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής τόσο μέσα στο σχολείο όσο και περιφερειακά με αξιοποίηση των πανεπιστημίων, των περιφερειακών κέντρων επιμόρφωσης αλλά και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Σας ευχαριστούμε

Υ.Γ1: Περισσότερα για τα στοιχεία της διερεύνησης εδώ 

Υ.Γ2  Το συμπληρώνετε όλοι Π/θμια και Δ/θμια μόνιμοι και αναπληρωτές»

Posted in Επιμόρφωση | Tagged | Leave a comment

Μήπως θέλει update η εξεταστέα ύλη στον Προγραμματισμό Υπολογιστών;

Η εξεταστέα ύλη στο Μάθημα «Προγραμματισμός Υπολογιστών» των ΕΠΑΛ είναι σύμφωνα με το παλιό βιβλίο (αφού ρητά αναφέρεται η 11.6 και 11.7 παράγραφος) η παρακάτω: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
11.1 Αντικείμενα και Κλάσεις
11.2 Στιγμιότυπα
11.3 Ιδιότητες και Μέθοδοι
11.6 Δραστηριότητες
11.7 Ερωτήσεις – Ασκήσεις
(Από τις παραγράφους 11.6 και 11.7, μόνο όσα αναφέρονται στις παραγράφους 11.1, 11.2 και 11.3)

Με το δεδομένο ότι πλέον στα σχολεία έχει διανεμηθεί η δεύτερη έκδοση του βιβλίου, θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα, λόγω αλλαγής της αρίθμησης, να καλύψουν και τις παραγράφους:

11.3.1 Κληρονομικότητα (Inheritance)
11.3.2 Πολυμορφισμός (polymorphism)
11.3.3 Ενθυλάκωση και απόκρυψη δεδομένων

που δεν ήταν πιστεύω στην πρόθεση του Υπουργείου να είναι εντός εξεταστέας ύλης. Μήπως χρειάζεται διευκρίνιση από το Υπουργείο;

Το παλιό βιβλίο είχε τα ακόλουθα περιεχόμενα

11. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός……………………………………….. 192
11.1 Αντικείμενα και Κλάσεις…………………..………………………………………….192
11.2 Στιγμιότυπα (αυτόματη αρχικοποίηση αντικειμένων)……………..………197
11.3 Ιδιότητες και Μέθοδοι…………………..……………………………………………..203
11.4 Χαρακτηριστικά: Κληρονομικότητα, Πολυμορφισμός……………..………207
11.4.1 Κληρονομικότητα (Inheritance)……………..………………………………….. 207
11.4.2 Πολυμορφισμός (polymorphism)…………….………………………………… 212
11.4.3 Ενθυλάκωση και Απόκρυψη δεδομένων……………………………………… 212
11.5 Οδήγηση από Γεγονότα – Μηνύματα………………….……………………………216
11.6 Δραστηριότητες…………….……………………………………………………………….221
11.7 Ερωτήσεις – Ασκήσεις………………….………………………………………………….223

​Το νέο βιβλίο έχει τα περιεχόμενα:​

11. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
11.1 Αντικείμενα και Κλάσεις…………………..…………………192
11.2 Στιγμιότυπα (αυτόματη αρχικοποίηση αντικειμένων) 197
11.3 Ιδιότητες και Μέθοδοι…………………..……………………203
11.3.1 Κληρονομικότητα (Inheritance) ……………………208
11.3.2 Πολυμορφισμός (polymorphism)…………….……213
11.3.3 Ενθυλάκωση και απόκρυψη δεδομένων……….213
11.4 Οδήγηση από Γεγονότα – Μηνύματα…………………..217
11.5 Δραστηριότητες…………….………………………………….224
11.6 Ερωτήσεις ……………………………………………………….225

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged | 2 Σχόλια

Οn line test στο μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Ο συνάδελφος Βρακόπουλος Αθανάσιος μας ενημερώνει για ένα On line test στο μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Η σελίδα http://users.sch.gr/vraa8/test_b/test.htm που θα επισκεφτείτε περιέχει πολλά προβλήματα αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα αλλά και σε «ΓΛΩΣΣΑ».
Τα προβλήματα είναι λυμένα.
Το έργο έχει τελειώσει τελικά με πολλές καινοτομίες.
Α. έχει επίπεδα τεστ προς το παρόν 2.
Β. παρουσιάζει στατιστικά και συνολική βαθμολογία.
Γ. βαθμολογεί την απάντηση που έχει δοθεί ως εξής:

Υπολογίζεται το πλήθος των εντολών που βρίσκονται σε κανονική θέση. Η κανονική θέση κάθε εντολής συμμετέχει κατά 1% κατά αναλογία.
Για κάθε εντολή που δεν βρίσκεται σε σωστή θέση εξετάζεται η προηγούμενή της και η επόμενή της αν αποτελούν συνέχεια, η συνέχεια αυτών συμμετέχει κατά το ¼ της μονάδας% κατά αναλογία

Δ. υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των τεστ σε pdf.

Posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Εκλογές ΠΕΚΑΠ, Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. καλεί τα τακτικά μέλη της που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. της Ένωσης για την προσεχή διετία (2018-2019), να αποστείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη Αίτηση μαζί με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], έως τις 19/1/2018. Σημειώνουμε ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να κατέχουν θέση σε Δ.Σ. άλλου φορέα ή σωματείου με ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.

Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 στα γραφεία της Ένωσης (Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου 124, Μεταξουργείο). Λεπτομέρειες θα δοθούν με σχετικό Δελτίο Τύπου τις προσεχείς ημέρες. 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π

Posted in Θέσεις φορέων | Tagged | Leave a comment

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

1η Ανακοίνωση Προκήρυξης του 10ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, που θα διεξαχθεί στις 17, 18, 19 και 20 Απριλίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» (ΝΟΗΣΙΣ- Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας).

Το 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής (σχετική άδεια ΥΠΠΕΘ 224081/Δ2/19-12-2017) διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, το Σωματείο Φίλων του NOHΣΙΣ και το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας» ΝΟΗΣΙΣ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων (σχετική απόφαση ΥΠΠΕΘ 228789/Δ4/29-12-2017).

Να σημειωθεί ότι από την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου  2018 θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής περιλήψεων εργασιών και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και  η κατάθεση περίληψης εργασιών γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου (www.math-syn-pli.gr).

Το 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής θα εμπλουτιστεί και με Workshops, για τα οποία θα υπάρξει ενημέρωση σε επόμενες ανακοινώσεις.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής μιας αντιπροσωπευτικής σχολικής μονάδας (ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.

Συνημμένα:

Posted in Συνέδρια | Leave a comment

Διευκρίνιση που αφορά στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος ΑΕΠΠ

Αρ. Πρωτ. 226794/Δ2/22-12-2017
Σχετικά με ερώτημα που τέθηκε στην Υπηρεσία μας για τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», σας γνωρίζουμε την κοινή εισήγηση των κ.κ. Ν. Γραμμένου, Συμβούλου Γ ́ του Ι.Ε.Π., και Α. Γούσιου, Εισηγήτριας του Ι.Ε.Π., μέσω της Συντονίστριας της Μονάδας του Ι.Ε.Π.: «Φυσικές Επιστήμες», κ. Γεωργίας Φέρμελη, η οποία έχει ως εξής:
«Σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια που αφορούν το μάθημα: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», η σύνταξη τέλους ενός προγράμματος αποτυπώνεται με το λεκτικό «ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ».
Στο βασικό εγχειρίδιο διδασκαλίας του μαθήματος Α.Ε.Π.Π. (βιβλίο μαθητή), το «ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» δεν συνοδεύεται από το λεκτικό του ονόματος του προγράμματος ενώ σε βοηθητικό/συμπληρωματικό υλικό που έχει δοθεί, το «ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» συνοδεύεται από το λεκτικό του ονόματος του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη έκδοση του βιβλίου μαθητή, το «ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» συνοδευόταν από το λεκτικό του ονόματος του προγράμματος.
Δεδομένου ότι και με τους δύο τρόπους σύνταξης δεν υπάρχει καμία ουσιαστική τροποποίηση στην εξέλιξη ενός προγράμματος κατά την «εκτέλεσή» του, θα πρέπει να θεωρούνται ως σωστοί και οι δύο τρόποι σύνταξης.

Posted in Γενικό Λύκειο, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων, ΔΥΕΠ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

Αναλυτικά προγράμματα

Posted in Γυμνάσιο, Δημοτικό | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες διδασκαλίας μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών ΓΕΛ 2017 – 2018.

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων για το σχολ. έτος 2017 – 2018.

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός) Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 10 (μόνο 10.2), 11, 13, 15 (μόνο 15.1, 15.3), 16 (μόνο 16.2,16.3,16.4) του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης)

Αναλυτικά το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 213107/Δ2/05-12-2017 .. εδώ

Posted in Γενικό Λύκειο, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment