Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων ΓΕΛ 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ28373358812,652478587,35
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π.4910325066,19166033,81
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.6858188827,53497072,47
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π.282641488152,651338347,35
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π.24878769030,911718869,09
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.280971342247,771467552,23
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2825518816,662637493,34
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.1385117084,4821515,52
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.13182323524,54994775,46
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.19380906246,761031853,24
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.28175859430,51958169,5
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π.28133695824,732117575,27
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ21043387418,411716981,59
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.1749142081,1932918,81
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.215054125,16160974,84
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.209661633177,89463522,11
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ο.Π.20905824939,461265660,54
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π.20130546727,161466372,84
Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged | Leave a comment

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Όσοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20) έχουν τα προσόντα και θέλουν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων ανοιχτού λογισμικού, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο https://opsyd.sch.gr (από 24/6/2016 έως 30/6/2016).

Οι προσφερόμενες θέσεις ανέρχονται συνολικά σε δεκαπέντε (15), αφορούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν αναπτύξει έργα ανοιχτού λογισμικού που είναι διαθέσιμα σε δημόσια αποθετήρια να συμπεριλάβουν την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) έργου τους.

Για το GIΤHUB δείτε για ενημέρωση το http://git-class.gr/ και το https://github.com/QMUL/gitclass

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ

Posted in Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2016-17

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. 1670/10-6-16 η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις «αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», οι οποίες θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2016-17.

Σημείωση: Στο Γυμνάσιο, οι ΠΕ19-20, έχουν την προφανή πρώτη ανάθεση στο μάθημα της Πληροφορικής. Επίσης, οι ΠΕ19 με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών και οι ΠΕ20 με πτυχίο Μαθηματικών, έχουν δεύτερη ανάθεση στα Μαθηματικά. Στο ΓΕΛ, οι ΠΕ19-20, έχουν τις προφανείς πρώτες αναθέσεις στα μαθήματα Εφαρμογές Πληροφορικής, Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Επίσης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄1671/10-06-16 η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις «αναθέσεις μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο» που θα ισχύσουν από τη σχολική χρονιά 2016-17.

Σημείωση: Στο ΕΠΑΛ, οι ΠΕ19-20, έχουν τις προφανείς πρώτες αναθέσεις στα μαθήματα Πληροφορική της Α΄ ΕΠΑΛ, Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β΄ και Γ΄ ΕΠΑΛ καθώς και σε όλα τα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής (πλην Αγγλικών). 

Εκτός από τις προφανείς αναθέσεις, να επισημάνω τις Β΄ Αναθέσεις για ΠΕ19-20 στα μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:

1) Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και τα Δίκτυα Επικοινωνιών, Β΄ Τάξη

2) Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων, Γ΄ Τάξη, της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

3) Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων, Γ΄ Τάξη, της ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Υπάρχουν Β΄ Αναθέσεις σε μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής στους κλάδους ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09) και Α΄ ή Β΄ Αναθέσεις σε ΤΕ01.13.

Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Posted in Γενικό Λύκειο, Δημοτικό, ΕΠΑΛ, Νομοθεσία | Tagged | Leave a comment

Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α’ και Β’ ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/88938/Δ4/1-6-2016 (ΦΕΚ 1567/Β/2-6-2016)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Συνοπτικά:

  • Δίωρο μάθημα Πληροφορικής στην Α’ ΕΠΑΛ. Όταν ο αριθμός μαθητών του τμήματος είναι πάνω από 16, χωρίζει το τμήμα σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα διδάσκεται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική εργασία στην Τεχνολογία» δύο ώρες την εβδομάδα.
  • 22 ώρες την εβδομάδα μαθήματα πληροφορικής στη Β’ Ημερήσιου ΕΠΑΛ (7Θ + 15Ε)
  • 14 ώρες την εβδομάδα μαθήματα πληροφορικής στη Β’ Εσπερινού ΕΠΑΛ (4Θ + 10Ε)
Posted in ΕΠΑΛ, Εσπερινό, Νομοθεσία | Leave a comment

Καθ’ υπέρβαση εγγραφή αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες

ΦΕΚ 83 τ Α 11/05/2016  – NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 53

Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες

1. Η περίπτωση α ́ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α ́267), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4342/2015 (Α ́143), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου. Ειδικά η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.»

Ερωτήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας:

Ερώτημα 1: Από όσο βλέπω στο Διαδίκτυο, υπάρχουν 5 αναγνωρισμένες διεθνείς επιστημονικές Ολυμπιάδες. Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και ΠληροφορικήςΠοιά είναι η Ολυμπιάδα Ρομποτικής; Ποιός είναι ο φορέας που την διοργανώνει;

Ερώτημα 2: Ποιος καθορίζει αν ένας διαγωνισμός είναι Ολυμπιάδα; Μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από μία Ολυμπιάδες Ρομποτικής;

Ερώτημα 3: Αν εγώ με μια παρέα φίλων – συναδέλφων ιδρύσω μια ΜΚΟ και κάνω ένα διαγωνισμό ρομποτικής και τον ονομάσω Ολυμπιάδα Ρομποτικής, τότε το παραπάνω άρθρο είναι σε ισχύ;

Posted in Διαγωνισμοί, Νομοθεσία | Tagged | Leave a comment

e-book για το μάθημα της ΑΕΠΠ

Τρεις εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Γιάννη Σαρημπαλίδης, ο Νίκος Μιχαηλίδης και ο Άνθιμος Μισαηλίδης, ολοκλήρωσαν πρόσφατα τη συγγραφή ενός ολοκληρωμένου βοηθήματος (e-book) για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για τη Γ’  Λυκείου.

Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο διατίθεται δωρεάν ενώ αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) φυλλάδια θεωρίας και ασκήσεων και έντεκα (11) επαναληπτικά τεστ, που καλύπτουν με ολοκληρωμένο τρόπο την ύλη αλλά και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να κατεβάσετε το ολοκληρωμένο βοήθημα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://blogs.sch.gr/bookaepp/.

Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged | Leave a comment

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος.  Θέματα – Απαντήσεις.

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος. Θέματα.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ

Δίκτυα Υπολογιστών (νέο) και Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (παλιό). Θέματα Απαντήσεις

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών. ΘέματαΑπαντήσεις

Προγραμματισμός Υπολογιστών (Νέο Σύστημα) – Δομημένος Προγραμματισμός (Παλαιό Σύστημα). ΘέματαΑπαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος. Θέματα.

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Εσπερινών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος. Θέματα.

Posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Εσπερινό | Tagged , , , | Leave a comment

Αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου

Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 ΦΕΚ Α’ 74/22/4/2016

Εφαρμογές Πληροφορικής

Η γραπτή εξέταση στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα:

α) δύο (2) θέματα θεωρίας,

β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων.

Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2×25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2×25%).

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 

Η εξέταση στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται ως εξής:

i. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση εννοιών και ορολογίας, η κριτική ικανότητα, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να δημιουργεί, συνδυάζοντας γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

ii. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού -Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, εντολών και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία δημιουργίας ή επίλυσής του. Tο πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

ΑΕΠΠ

Η εξέταση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και ασκήσεων ή προβλημάτων και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.

α) Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

β) Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η εξέταση στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει ένα (1) θέμα θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 40% από το θέμα της θεωρίας και κατά 60% (3×20%) από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα.

Posted in Γενικό Λύκειο, Εσπερινό | Tagged , , , | Leave a comment

Φοίτηση – Αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑΛ

Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Αριθ. Πρωτ. Φ4/77305/Δ4/13- 05-2016

Ενόψει της έναρξης των ενδοσχολικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ., και μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 9/2016 και 14/2016 του Δ.Σ.), σας αποστέλλουμε εγκύκλιο σχετικά με την φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ …

Η γραπτή εξέταση στο μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» περιλαμβάνει δύο (2) θέματα θεωρίας και δύο (2) θέματα με ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του, με τη βαθμολογία να κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος μπορεί να κατανέμεται διαφορετικά στα επιμέρους ερωτήματα που το αποτελούν, κατανομή που πρέπει να αναφέρεται στην εκφώνηση των θεμάτων.

Στα θέματα της θεωρίας δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων. Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους. Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.

Η γραπτή εξέταση στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα: α) δύο (2) θέματα θεωρίας, β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων. Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασης τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2×25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2×25%)».

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , , | Leave a comment

Τελικά θέλουμε την Πληροφορική στο Ελληνικό σχολείο;

Στην προσπάθεια της χώρας μας να συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Πληροφορική μπορεί να αποτελέσει μοχλό καινοτομίας και ανάπτυξης. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργικής αξιοποίησης της Πληροφορικής στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Αλλά μάλλον δεν το θέλουμε αυτό .. το αντίθετο μάλιστα, αυτό δείχνουν οι τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις.

Η Πληροφορική υποβαθμίζεται στο Δημοτικό Σχολείο, το μάθημα γίνεται μονόωρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ποιότητα της διδασκαλίας, ονομάζεται ΤΠΕ (γιατί άραγε;) και δίνεται αυθαίρετα το δικαίωμα σε Δασκάλους με Β’ Επίπεδο επιμόρφωσης να το διδάσκουν. Αλήθεια από πότε διδάσκεται ο Προγραμματισμός Υπολογιστών στο Β’ επίπεδο; Πως άνθρωποι που δεν έχουν γράψει μια γραμμή κώδικα στη ζωή τους θα διδάξουν σε παιδιά κάτι που δεν το γνωρίζουν, δεν το έχουν ποτέ διδαχθεί; Είναι δυνατόν το 2016, η επιμόρφωση λίγων ωρών να δίνει επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου;

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΠΕΚΑΠ για την Υποβάθμιση Πληροφορικής Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την ανακοίνωση της ΕΠΕ για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Επίσης στην  τροπολογία-γέφυρα για τη μετάβαση σε ένα αναβαθμισμένο Επαγγελματικό Λύκειο που κατέθεσε στο νομοσχέδιο για την Έρευνα, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναφέρεται:

«Το διδακτικό ωράριο των υπευθύνων εργαστηρίων τομέων και ειδικοτήτων των Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ. μειώνεται κατά δύο(2) διδακτικές ώρες από το ισχύον κάθε φορά διδακτικό ωράριο για τον εκπαιδευτικό, με κατώτερο όριο τις δεκαοκτώ (18) ώρες, εφόσον με βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώνεται η λειτουργία αντίστοιχου εργαστηρίου. Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων: α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή β) πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωραρίου και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εργασιών από τον σύλλογο διδασκόντων.»

Η απόφαση αυτή δημιουργεί μεγάλα προβλήματα σε πληθώρα εκπαιδευτικών (ΠΕ19-20 και ΠΕ04), σε ορισμένους από τους οποίους τίθεται θέμα με την οργανική τους θέση. Άραγε σε πόσα σχολεία στην Ελληνική επικράτεια θα ισχύσει η αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση; Θα αναλάβουν συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων το myschool και κάθε άλλη εξωδιδακτική απασχόληση σχετική με τους υπολογιστές;

Μήπως όλα γίνονται για να μειωθούν από την επόμενη χρονιά οι ώρες απασχόλησης των αναπληρωτών;

Posted in Δημοτικό | Tagged , , , | Leave a comment