Μειώνεται η εξεταστέα ύλη στα ΕΠΑΛ

Φ6/19165/Δ4/05-02-2016

Μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ (Πράξη 01/2016 του Δ.Σ.), τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), όπως αυτή διατυπώθηκε με το υπ΄ αριθ. 40/22-01-2016 έγγραφό του, και το γεγονός ότι ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα διενεργηθούν με δύο διαφορετικά συστήματα, σας ενημερώνουμε ότι η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ», «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ», «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» και «ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ» της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, όπως καθορίστηκε στη με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016», τροποποιείται (μειώνεται), ως ακολούθως:

1. Στο μάθημα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής αφαιρείται από την εξεταστέα ύλη το Κεφάλαιο 14 Στατικές Δομές Δεδομένων και 14.1 Πίνακες (Ασκήσεις μόνο για μονοδιάστατους Πίνακες).

2. Στο μάθημα «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής αφαιρείται από την εξεταστέα ύλη η παρ. 7.10 Πρωτόκολλα δρομολόγησης. …

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | Leave a comment

Πανελλήνιος Διαγωνισμός δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch

scratch

Το γραφείο Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων, Σχολικούς Συμβούλους και Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Πανελλαδικά, προκηρύσσουν τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό παιχνιδιού στο Scratch.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών σε μια συνεργατική και δημιουργική διαδικασία για την ανάπτυξη ενός υπολογιστικού παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, καλλιεργώντας και προάγοντας την αλγοριθμική σκέψη και τον πειραματισμό με βασικές προγραμματιστικές δομές.

Ο φετινός διαγωνισμό έχει τίτλο: «Παιχνίδια του κόσμου: από το χθες… στο αύριο», είναι υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ (206460/Δ2/16-12-2015) και προσδιορίζεται στη θεματική των παιχνιδιών. Το υπολογιστικό παιχνίδι που θα αναπτυχθεί, μπορεί

 • να αφορά σε αυτούσιο παιχνίδι ή τροποποίηση παιχνιδιού του παρελθόντος ή του παρόντος ή και επιθυμία/ιδέα παιχνιδιού για το μέλλον
 • να είναι ατομικό ή ομαδικό
 • να παίζεται σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους, να είναι επιτραπέζιο, κ.λπ.
 • να απευθύνεται σε οποιαδήποτε ηλικία/ηλικίες

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα δοθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι σε έργα μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (Γενικού & Επαγγελματικού)

Τα υποβληθέντα έργα μπορεί να είναι προϊόντα είτε ατομικής είτε ομαδικής προσπάθειας και πρέπει να είναι πρωτότυπα, δηλαδή να προκύπτουν από την προσωπική δημιουργική εργασία των μαθητών.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 • 20 Ιανουαρίου 2016: 2η Ανακοίνωση, ανάρτηση αναλυτικών οδηγιών συμμετοχής στο διαγωνισμό και προδιαγραφών για τα μαθητικά έργα
 • 22 Απριλίου: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων των μαθητών
 • 31 Μαΐου: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Posted in Διαγωνισμοί, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα | Tagged | Leave a comment

Σίσυφος – Πληροφοριακό σύστημα για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τι Είναι ο Σίσυφος


 • Ο Σίσυφος είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα, διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Αναλαμβάνει το βάρος της συλλογής της επεξεργασίας και της δημοσίευσης των απουσιών και των βαθμών των μαθητών.
 • Συμπληρώνει το Πληροφοριακό Σύστημα myschool του Υπουργείου Παιδείας στο επίπεδο της Σχολικής Μονάδας.
 • Δεν απαιτεί επαναεισαγωγή δεδομένων. Αντλεί δεδομένα από το myschool και το πρόγραμμα δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος ASC Advanced TimeTables (σε μορφή Excel και XML).
 • Εξάγει δεδομένα για το myschool σε μορφή Excel.
 • Δημιουργεί εκτυπώσεις σε μορφή PDF.
 • Αποστέλλει email στους χρήστες.
 • Διαθέτει ξεχωριστούς ρόλους για τους Μαθητές , τους Καθηγητές, τους Υπεύθυνους Τμημάτων, τους Υποδιευθυντές, το Γραμματέα, το Διαχειριστή του συστήματος και το Διευθυντή του σχολείου.

Στοίβα ΛογισμικούΜπορεί να εγκατασταθεί είτε σε εξυπηρετητή εντός της σχολικής μονάδας, είτε σε εξυπηρετητή του διαδικτύου (π.χ. του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου).

Ο Σίσυφος δοκιμάστηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου Κρήτης κατά το Σχολικό Έτος 2014-2015. Δημιουργός του είναι ο Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Παπαδακάκης Νεκτάριος

Αναπτύχθηκε εξολοκλήρου με εργαλεία – λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διατίθεται ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, Εφαρμογές - Εργαλεία, Χρήσιμοι ιστότοποι | Tagged | Leave a comment

Eρωτηματολόγιο για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Σερρών της Δ.Δ.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (http://isecurenet.sch.gr/portal), ένα Διαπεριφερειακό Δίκτυο Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας και συγκεκριμένα το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 73ΟΨ9-ΦΔΠ), συνέταξε ένα online ερωτηματολόγιο για θέματα σχετικά με την ασφαλή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου από τα παιδιά.

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου συνιστούν μια διερεύνηση του επίπεδου των γνώσεων σας σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. Ο σκοπός τους είναι να αποκτήσετε μια ένδειξη για το επίπεδο της γνώσης σας και να χρησιμεύσουν ενδεχομένως ως ένα εργαλείο που θα ενθαρρύνει περαιτέρω το ενδιαφέρον σας για τους κινδύνους που πιθανώς να αντιμετωπίσουν τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα.

Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε και στο αντίστοιχο Κουίζ Επίγνωσης που δημιούργησε o ENISA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται προαιρετικά από εκπαιδευτικούς, είναι ανώνυμο και είναι διαθέσιμο εδώ. (https://goo.gl/lmtFwW)

Posted in Παιδαγωγικά θέματα | Tagged | Leave a comment

Ερωτηματολόγιο Επιμορφωτικών Αναγκών Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΑΛ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το παρόν ερωτηματολόγιο διερευνά το προφίλ και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΑΛ για το Σχολικό Έτος 2015-2016 μετά την αλλαγή των Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και του Τομέα Πληροφορικής. Επίσης διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών και τις πρώτες εντυπώσεις τους για την ποιότητα και την πληρότητα του νέου εκπαιδευτικού υλικού – σημειώσεων που διατέθηκαν για την υποστήριξη των νέων μαθημάτων.

Σκοπός του είναι να υπάρξει μία τεκμηριωμένη εικόνα και συγκριτική μελέτη για τα χαρακτηριστικά, την επιμόρφωση, την εμπειρία, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των συναδέλφων εκπαιδευτικών ΠΕ19 & ΠΕ 20, ΤΕ01.13 που έχουν οργανική θέση ή υπηρετούν στις περιοχές ευθύνης μας (Αιτωλοακαρνανία, Σέρρες – Κιλκίς – Δ. Βόλβης – Δ. Λαγκαδά) και όχι μόνο ως προς τα νέα μαθήματα Πληροφορικής για τα Πρόγραμμα Σπουδών, το Εκπαιδευτικό Υλικό και τη διδασκαλία των νέων μαθημάτων.

Παράλληλα δίνει την ευκαιρία σε όλους τους συναδέλφους να δώσουν ανατροφοδότηση ως προς τα νέα Π.Σ. και τις διατιθεμένες Σημειώσεις – Εκπαιδευτικό υλικό και να συμμετέχουν- συνδιαμορφώσουν τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής.

Θα χρειαστείτε περίπου ~10′. Όλα τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό τον οποίο σας ζητούνται. Για αυτό ζητούμε την εμπιστοσύνη σας για την ειλικρινή και πλήρη συμπλήρωσή του.

Μπορείτε να το συμπληρώσετε από εδώ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση,
Βασίλης Εφόπουλος, Σπύρος Παπαδάκης
Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής

Posted in ΕΠΑΛ, Επιμόρφωση | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ.

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ., έγγραφο με αριθ. Πρωτ. Φ3/207316/Δ4/17-12-2015

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (Πράξεις 41/2015 και 55/2015 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε οδηγίες που αφορούν στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής Γενικής Παιδείας και των Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016. Αναλυτικότερα:

Γενικές οδηγίες:

Το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., καθώς και όλα τα μαθήματα της Α΄ τάξης, δεν χαρακτηρίζεται ως εργαστηριακό άρα διδάσκεται στα ΕΠΑ.Λ. , όπως αναφέρεται στη με αρ. πρωτ. 197427/04-12-2015/Δ4 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ωστόσο, η διδασκαλία ορισμένων ενοτήτων του εν λόγω μαθήματος δύναται να διεξάγεται στο εργαστήριο κατεύθυνσης με σκοπό την καλύτερη εμπέδωσή τους. Ο προγραμματισμός της διδασκαλίας θα γίνεται μετά από συνεννόηση των διδασκόντων το μάθημα και των Διευθυντών των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να υπάρχει απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ., στην οποία θα καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την διεξαγωγή του μαθήματος.

Η σχεδίαση μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να έχει ως αφετηρία το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) και να είναι σύμφωνη με τη διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται.

Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών της τάξης του/της. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή η σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων διαφορετικά από την προτεινόμενη, εφόσον θεωρείται ότι διασφαλίζει την ενεργή εμπλοκή των μαθητών και τη χρήση του εργαστηρίου στο μέγιστο βαθμό όπου αυτό είναι δυνατό.

.. περισσότερα εδώ

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

ΑΕΠΠ στο Εσπερινό ΓΕΛ (2015-16)

Δείτε στο έγγραφο με α.π. 199456/Δ2/08-12-2015 τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2015 – 2016

Επίσης με την απόφαση με αρ. πρωτ. 195322/Δ2/01-12-2015, έχουμε επαναφορά της ύλης στην ΑΕΠΠ των εσπερινών ΓΕΛ στα περυσινά δεδομένα.

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21-07-2015 (Β΄ 1652) Υπουργική Απόφαση μόνο ως προς την εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.

Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 ορίζεται ως εξής:
Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη.

… περισσότερα εδώ.

Posted in Γενικό Λύκειο, Νομοθεσία, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

ΑΕΠΠ – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος (2015-16)

ΑΕΠΠ αρ. Πρωτ. 199465 /Δ2/08-12-2015

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 57/18-11-2015 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015- 2016.

Δείτε τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ εδώ

Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged | Leave a comment

Εκπαιδευτική Εβδομάδα Επιστήμης Υπολογιστών 7-13 Δεκεμβρίου 2015 – ΩΡΑ ΚΩΔΙΚΑ

H ώρα του κώδικα είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που φθάνει σε δεκάδες εκατομμύρια μαθητές σε 180+ χώρες. Οποιοσδήποτε, οπουδήποτε μπορεί να οργανώσει μια εκδήλωση για την Ώρα του Κώδικα. Ωριαία μαθήματα είναι διαθέσιμα σε πάνω από 30 γλώσσες. Δεν χρειάζεται καμία εμπειρία. Για ηλικίες από 4 έως 104.

Σκοπός να φέρουμε τους μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και κοινωνία πιο κοντά στην επιστήμη την οποία θεραπεύουμε και αφού «δοκιμάσουν» μια Ώρα του Κώδικα» κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 7-13 Δεκεμβρίου, 2015, να κατανοήσουν καλύτερα με τι ασχολείται η Επιστήμη των Υπολογιστών και σε τι διαφέρει από την απλή χρήση των ΤΠΕ. Όλοι όσοι συμμετάσχουν θα δουν ότι μπορεί να τα καταφέρνουν και γιατί τα μαθήματα της Πληροφορικής είναι εξίσου χρήσιμα με τα άλλα μαθήματα και απαραίτητα να διδάσκονται για τους μαθητές μας σε όλες τις τάξεις.

Ενημερωθείτε για τις σχετικές δράσεις στο https://hourofcode.com/gr

Ετοιμάστε δράσεις για τους μαθητές, τους συναδέλφους, τους γονείς και την ευρύτερη κοινωνία και ΠΡΟΣΘΕΣTE ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ σας για να την κάνετε γνωστή και διότι υπάρχουν και επιπλέον κίνητρα και κάποια δώρα που προσφέρονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Δείτε τις δράσεις του Khan Academy για την ώρα του κώδικα εδώ.

Δείτε άλλες χρήσιμες δραστηριότητες για την ώρα κώδικα εδώ.

Posted in Γυμνάσιο, Δημοτικό, Μαθήματα - Tutorias | Tagged | Leave a comment

Προκήρυξη 8ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και
οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας,
σε συνεργασία με
το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»
διοργανώνουν το

8ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

που θα διεξαχθεί στο ΝΟΗΣΙΣ ‐ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
στις 19, 20 και 21 Απριλίου 2016
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»

(σχετική άδεια ΥΠΠΕΘ 174629/Δ2/02‐11‐2015)

Posted in Συνέδρια | Leave a comment