Οδηγίες αξιολόγησης .. Επιστήμη Υπολογιστών

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ημερησίου και της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνονται ως εξής:

 1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση εννοιών και ορολογίας, η κριτική ικανότητα, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να δημιουργεί, συνδυάζοντας γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
 2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού -Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης …

Δείτε το έγγραφο 190878/Δ2/25-11-2014

Posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες για τα μαθήματα Πληροφορικής Α” και Β” ΓΕΛ

Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ

Δείτε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 184987/Δ2/17-11-2014

Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged , | Leave a comment

Webinar: Οι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές προσαρμοστικής μάθησης

Την Τρίτη 18/11/2014 στις 18:30 γίνεται το 22ο webinar του Σχ. Συμβούλου Σπ. Παπαδάκη με θέμα «Η αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική πράξη» και ομιλήτρια την κ. Άννα Μαυρουδή, Ερευνήτρια – Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κύπρου.

Βασική παραδοχή αυτής της διάλεξης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν το μάθημά τους με ή χωρίς την τεχνολογία. Η διάλεξη αυτή επεκτείνει τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή στο πεδίο της προσαρμοστικής μάθησης με τη βοήθεια υπολογιστή (adaptive eLearning). Φτιάχτηκαν 5 προσαρμοστικά μαθήματα (3 στα μαθηματικά και 2 στην Πληροφορική) και δοκιμάστηκαν σε συνθήκες πραγματικής τάξης με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Συμμετείχαν 149 μαθητές ηλικίας από 12 εως 15 ετών από 6 σχολεία της Κύπρου και 5 εκπαιδευτικοί. Τα μαθήματα εστιάζουν στις εγγενείς δυσκολίες του προς μάθηση περιεχομένου.

Posted in Σεμινάρια - Διαλέξεις | Tagged | Leave a comment

Θέματα της Τράπεζας Θεμάτων στη Β” Λυκείου

H Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) περιλαμβάνει θέματα για τις προαγωγικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014-15 της Α΄ και Βʼ Τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ΕΠΑΛ, Ημερήσιων και Εσπερινών, της Α΄ και Βʼ Τάξης των Καλλιτεχνικών, Μουσικών και Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και της Βʼ και Γʼ Τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ. Από αυτά θα κληρώνεται το 50% των θεμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4186/2013 και στο Ν. 4264/2014.

Δείτε τα θέματα του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των H/Y για το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ

Posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Το υπόμνημα της ΠΕΚΑΠ για την Πληροφορική στο Δημοτικό

Δείτε εδώ το υπόμνημα που κατέθεσε η ΠΕΚΑΠ στο Υπουργείο Παιδείας για την Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο.

Συνοπτικά οι προτάσεις της ΠΕΚΑΠ είναι:

 • Άμεση εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. στο σύνολο των δημοτικών σχολείων της χώρας
 • Σύσταση οργανικών θέσεων για όλους τους μεταταγμένους συναδέλφους
 • Εγκατάσταση σύγχρονων εργαστηρίων Πληροφορικής σε όλα τα Δημοτικά σχολεία
 • Αναγνώριση 3ωρης εργαστηριακής απασχόλησης σους Υπεύθυνους Εργαστηρίων Πληροφορικής όπως συμβαίνει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Συνδιδασκαλία ή διαίρεση του τμήματος που ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 20
 • Αύξηση του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής
Posted in Δημοτικό | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες μαθημάτων ΕΠΑΛ

Ήρθαν οι νέες οδηγίες  (174014/Γ2/27-10-2014) για τα μαθήματα των ΕΠΑΛ στις οποίες αναφέρεται ότι:

Σύμφωνα με το ΠΣ το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ). Στο σχολικό εργαστήριο και στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές χρησιμοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές, να δραστηριοποιούνται, να πειραματίζονται, να δημιουργούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση. Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να μην υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15). Σε διαφορετική περίπτωση να ανατίθεται διδασκαλία και σε δεύτερο εκπαιδευτικό.

Σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες ισχύει πλέον το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α ΓΕΛ (Αρ. 53248/Γ2, ΦΕΚ: τ. Β΄ 932/14-4-2014) και για την Α΄ ΕΠΑΛ.

Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι τα κεφάλαια 1, 2, 3 (μόνο 3.1), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 του σχολικού βιβλίου (Γ. Πανσεληνάς κ.ά.), ενώ για τις Ομάδες Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Α΄ ΕΠΑΛ, η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι όλα τα κεφάλαια 1-16 του σχολικού βιβλίου.

Posted in ΕΠΑΛ, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες για τις αναθέσεις των ΠΕ19-20 στα ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 175720/Δ2/30-10-2014

 • Στο μάθημα Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή:

Έχουν Α΄ Ανάθεση όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων σε Α΄ Ανάθεση στις Ομάδες Προσανατολισμού ή σε Τομείς ή σε Ειδικότητες . Διευκρινίζεται ότι στην κάθε Ομάδα Προσανατολισμού δύνανται να το διδάξουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στους Τομείς της αντίστοιχης Ομάδας Προσανατολισμού. Ισχύει η σειρά προτεραιότητας, όπως καθορίζεται στην με αρ. πρωτ. 67791/Γ2/05-05-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 1248 Β΄).

 • Στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α” ΕΠΑΛ

  Έχουν Α΄ Ανάθεση οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20.  Β” Ανάθεση; Κανείς.

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | Leave a comment

Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Α’, Β’ & Γ’ ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Διαβιβαστικό ΥΠΑΙΘ με Αριθ. Πρωτ. 173193/Γ2/24-10-2014

Συμπέρασμα: Στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α” ΕΠΑΛ για ΟΛΕΣ τις ομάδες προσανατολισμού, θα γίνει χρήση του αντίστοιχου βιβλίου των ΓΕΛ (Γ. Πανσεληνάς κ.ά.)

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη για το μάθημα «Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου και Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-15

Υπ. Απόφαση 171867/Γ2/22-10-2014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ, Β’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι όλες οι θεματικές ενότητες εκτός των:

2.2.3 Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων

2.2.7.5 Κλήση Αλγορίθμου από Αλγόριθμο

2.2.7.6 Αναδρομή

2.2.9 Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη

2.2.10 Τεκμηρίωση

2.3.3 Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού

3.2 Πληροφοριακά Συστήματα

Για τη θεματική ενότητα 3.1 να γίνει περιγραφή των βασικών λειτουργιών ενός Λ.Σ. με αναφορά στην αναγκαιότητα τους, καθώς και στα Λ.Σ. κινητών συσκευών και σε σύγχρονα περιβάλλοντα διεπαφής.

Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged | Leave a comment

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

Σύρος 26, 27, 28 Ιουνίου 2015, υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δικτυακός τόπος: www.e-diktyo.eu, Επικοινωνία: ntzimop@sch.gr

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Το 8ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ
 • Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.
 • Φοιτητές/τριες (Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής).
 • Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Posted in Συνέδρια | Tagged | Leave a comment