Πανελλήνιες Εξετάσεις Προγραμματισμού Υπολογιστών ΕΠΑΛ. Pascal ή Python;

Έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με αριθμό πρωτ. 47077-2017

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την ύλη και τα βιβλία των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ αποφοίτους παλαιότερων ετών

Σχετ.: το υπ ́ αριθμ. πρωτ. 4740/03.03.2017 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ρυθμίζεται με κοινό τρόπο για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. του τρέχοντος σχολικού έτος 2016-17 και τους αποφοίτους παλαιότερων ετών …

Όσον αφορά στο υπ ́ αριθμ. πρωτ. 557/03.03.2017 υπόμνημα των Σχ. Συμβούλων κλάδου ΠΕ19 αρμοδιότητάς σας, το οποίο διαβιβάσατε με το έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι στο θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει κάποια διάταξη, η οποία να ορίζει με διαφορετικό τρόπο την ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται βάσει των διατάξεων του ισχύοντος συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με θέματα από την εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτό. Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και της Δ ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017, καθορίστηκε με την υπ ́ αριθμ. Φ6/160716/Δ4 (ΦΕΚ 3143/τ.Β ́/30-9-2016) Υπουργική Απόφαση και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίου και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-17, όπως, επίσης, και οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, θα εξεταστούν στην κοινή διδακτέα-εξεταστέα ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων «Προγραμματισμός Υπολογιστών» και «Δίκτυα Υπολογιστών», όπως αυτή αναφέρεται στις σελ. 32829-32831 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. Ως βιβλία μαθητή χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα, το βιβλίο με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννη Π., Μπελεσιώτη Β., Παπαδάκη Σπ., Τζήμα Δ. και το βιβλίο με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Μ. Κωνσταντοπούλου, Ν. Ξεφτεράκη, Μ. Παπαδέα, Γ. Χρυσοστόμου.

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | Leave a comment

Δημιουργικές Εργασίες για ΠΕ19-20

Ενδεικτικές Προτάσεις για Δημιουργικές Εργασίες στην Πληροφορική

Για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ ΓΕΛ

 • Δημιουργία Παρουσίασης στο PowerPoint με τίτλο «Γενιές Υπολογιστών»
 • Αποθήκευση στο Σύννεφο των φωτογραφιών μου (με τη χρήση Google Drive ή/και Dropbox)
 • Δημιουργία Animation – Video με θέμα «Η τάξη μου» ή «Το σχολείο μου» (λ.χ. με Flipagram, Everlaspe, Animoto)
 • Δημιουργία Αφίσας με Σύννεφο Λέξεων  (λ.χ. με Wordle και Tagxedo)
 • Δημιουργία Εννοιολογικού Χάρτη για Μονάδες Εισόδου – Εξόδου Η/Υ (λ.χ. με Mindomo, CMapTools)
 • Δημιουργία animated παρουσίασης στο PowToon με τίτλο «Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Χρήσης Κοινωνικών Δικτύων»
 • Λογισμικά προστασίας από ιούς (αναζήτηση των σημαντικότερων λογισμικών, καταγραφή των χαρακτηριστικών τους)
 • Δημιουργία παρουσίασης στο Prezi με τίτλο «Τρόποι προστασίας από κακόβουλο λογισμικό»
 • Τρισδιάστατη εκτύπωση (Πώς δουλεύει η 3D εκτύπωση; Τι δυνατότητες υπάρχουν από τη χρήση της;)

Για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β’ ΓΕΛ

 • Δημιουργία Παρουσίασης στο PowerPoint με τίτλο «Οι δημοφιλέστερες Γλώσσες Προγραμματισμού»
 • Δημιουργία Αλγορίθμου σε Ψευδογλώσσα με καταχώριση βαθμών μαθητών και εμφάνιση μεγαλύτερου – μικρότερου – μέσου βαθμού
 • Δημιουργία παρουσίασης στο Prezi με τίτλο «Τα πιο γνωστά Λειτουργικά Συστήματα»
 • Ρομποτική – Τεχνητή Νοημοσύνη. Τομείς που εφαρμόζονται – παραδείγματα
Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged , | Leave a comment

Τριμηνιαίες υποτροφίες του Google Summer of Code

Το Google Summer of Code, παρέχει χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε φοιτητές με στόχο τη συνεισφορά τους σε κώδικα για διάφορα έργα ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και από το 2015 που ξεκίνησε έχουν συμμετάσχει σε αυτό περισσότεροι από 12.000 φοιτητές από 127 χώρες με αποτέλεσμα να παραχθούν περισσότερες από 30.000.000 γραμμές κώδικα για 568 οργανισμούς ανοιχτού λογισμικού.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που έχουν γνώσεις ανάπτυξης κώδικα και οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία στους τομείς ενδιαφέροντός τους. Οι φοιτητές δεσμεύονται ότι θα συμμετέχουν για 3 μήνεςστο πρόγραμμα επιλέγοντας το έργο στο οποίο θέλουν να συνεισφέρουν και θα λάβουν από την Google χρηματοδότηση για την περίοδο αυτή. Σε κάθε φοιτητή θα οριστεί ένας μέντορας που θα τον καθοδηγεί από τους Οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Continue reading

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged , | Leave a comment

Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), συγκροτεί Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού.

Σκοπός του Μητρώου είναι η δημιουργία και ο διαρκής εμπλουτισμός μιας βάσης δεδομένων έμπειρων προγραμματιστών, δυνητικών συνεργατών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και εποπτευομένων φορέων του.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, με εμπειρία σε έργα ανοιχτού λογισμικού, να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο:

http://opengov.minedu.gov.gr/mitroo.

Posted in Οδηγίες - Προκηρύξεις | Leave a comment

Πρόταση Υπουργείου για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των ΕΠΑΛ

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ειδικοτήτων για τη Γ’ τάξη Ημερησίου και Γ’ & Δ’ Εσπερινού ΕΠΑΛ προτείνεται να διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους Πίνακες:


Υπάρχει προβληματισμός και θέλουμε την γνώμη σας για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που έχουν και εργαστηριακό μέρος. Πρέπει να παραμείνουν ως μικτά μαθήματα ή το εργαστηριακό μέρος να είναι ξεχωριστό μάθημα; Τι πρέπει να γίνει με τα μαθήματα με 1 ώρα εργαστηριακό μέρος, τα οποία δεν είναι δόκιμο να χαρακτηρισθούν ως ξεχωριστό εργαστηριακό μάθημα; Περιμένουμε τις προτάσεις σας.

Υποβάλετε τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, dialogos_eek@minedu.gov.gr, μέχρι και την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017.

Posted in ΕΠΑΛ | Leave a comment

Για την πρώτη γνωριμία με το Arduino και τη Ρομποτική

Προτάσεις για την πρώτη σας επαφή με τη Ρομποτική με Arduino

Posted in Εφαρμογές - Εργαλεία, Μαθήματα - Tutorias, Τεχνολογία | Tagged , | Leave a comment

Τετράδια Μαθητή για τα Δίκτυα και τον Προγραμματισμό στα ΕΠΑΛ .. και όχι μόνο

Μπορείτε βρείτε στον δικτυακό τόπο του ΙΕΠ τα νέα Τετράδια Μαθητή για τα Δίκτυα Υπολογιστών και τον Προγραμματισμό Υπολογιστών της Γ’ Τάξης του ΕΠΑΛ:

καθώς και τα παροράματα του Βιβλίου και του Τετραδίου Μαθητή των Δικτύων Υπολογιστών (αλήθεια, γιατί βγάζουμε παροράματα σε ψηφιακά βιβλία και δεν διορθώνουμε το πρωτότυπο;):

Εδώ θα βρείτε και τα βιβλία μαθητή:

Ακόμα μπορείτε να δείτε:

 1. μια πολύ αξιόλογη έκδοση – πρόταση του συναδέλφου Αναστάσιου Χατζηπαπαδόπουλου με: Λύσεις των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων του μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών με τη γλώσσα Python στο ΕΠΑΛ
 2. λύσεις στις δραστηριότητες των κεφαλαίων 5 και 8, του συναδέλφου Ευριπίδη Βραχνού: http://evripides.mysch.gr/python/lyseis%20evry%205_8.py

και κάτι που μόλις επανακυκλοφόρησε … από τον Μανώλη Κιαγιά
Δίκτυα Υπολογιστών – Το Ανεπίσημο Βοήθημα
Για την Γ’ Τάξη ΕΠΑΛ – Τομείς Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής.
Είναι υπό άδεια Creative Commons και μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα από εδώ:

http://www.freebsdworld.gr/diktia/diktia2016.pdf

Επιπρόσθετα:

 1. Κατεβάστε την παρουσίαση για το μάθημα (σχήματα): https://github.com/…/blob/master/presentation/diktia2016.odp
 2. Κατεβάστε τη Μεθοδολογία Ασκήσεων Υποδικτύωσης (περιλαμβάνεται επίσης στο Παράρτημα του βιβλίου): http://www.freebsdworld.gr/diktia/subnetting-guide.pdf
 3. Κατεβάστε τη Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation: http://www.freebsdworld.gr/diktia/ipfragmentation.pdf
Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | 4 Σχόλια

29ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής 2016-2017

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) με τη συνεργασία Σχολών και Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων των ΑΤΕΙ διοργανώνει τον 29ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής 2016-2017.

Ο εν λόγω διαγωνισμός αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της UNESCO.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 29ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής 2016-2017, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.epy.gr και www.pdp.gr όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε το έγγραφο

Ο κανονισμός του διαγωνισμού

Το Θέμα της 1ης φάσης του διαγωνισμού

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged | Leave a comment

Εξορθολογισμός Ύλης μαθήματος Τ.Π.Ε.

Δελτίο Τύπου της ΠΕΚΑΠ, 6-2-2017

Εξορθολογισμός Ύλης μαθήματος Τ.Π.Ε.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/30-6-2016 απόφαση του Ι.Ε.Π. συγκροτήθηκαν Επιτροπές με ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό την υποβολή προτάσεων για αναμόρφωση και εξορθολογισμό της ύλης όλων των διδασκόμενων μαθημάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μοναδική πρόταση για εξορθολογισμό της ύλης μαθήματος που δεν εγκρίθηκε από το Ι.Ε.Π, είναι η πρόταση της επιτροπής για το μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) που διδάσκεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, λόγω αντιδράσεων μικρής μερίδας Πανεπιστημιακών καθηγητών επειδή το νέο πρόγραμμα σπουδών ήταν «πολύ υπέρ της Πληροφορικής», σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον το Ι.Ε.Π., παρακάμπτοντας την αρμόδια επιτροπή του μαθήματος Τ.Π.Ε. και αγνοώντας τους σχολικούς συμβούλους Πληροφορικής που απέστειλαν σχετική επιστολή (1/10/2016), προέβη σε αλλαγή της προτεινόμενης αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της ύλης και απέστειλε το νέο τροποποιημένο κείμενο οδηγιών διδασκαλίας του μαθήματος προς στις σχολικές μονάδες, στις 28/12/2016 (Φ20/1835/222136/Δ1).

Περισσότερα εδώ

Posted in Δημοτικό | Tagged | Leave a comment

Προκήρυξη 9ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

1η Ανακοίνωση Προκήρυξης του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, που θα διεξαχθεί στις 25, 26, 27 και 28 Απριλίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» (ΝΟΗΣΙΣ- Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας).

Το 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής (σχετική άδεια ΥΠΑΙΘ 192378/Δ2/11-11-2016) διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, το Σωματείο Φίλων του NOHΣΙΣ και το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας» ΝΟΗΣΙΣ και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων (σχετική απόφαση ΥΠΑΙΘ 192373/Δ2/11-11-2016).

Continue reading

Posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, Δημοτικό, ΕΠΑΛ, Συνέδρια | Leave a comment