Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

Στις 10 – 18 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής με την αιγίδα του ΥΠΠΕΤ 156272/Δ2/05-10-2015 στο πλαίσιο δράσεων με τίτλο «Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα» υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού.

Ενδεικτικό περιεχόμενο για τις εκδηλώσεις

Posted in Γυμνάσιο, Δημοτικό, Μαθήματα - Tutorias | Tagged | Leave a comment

Νέα βιβλία του ΙΕΠ για το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ

Νέα Βιβλία του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑ.Λ.:

Νέα Βιβλία του ΙΕΠ για το ΕΠΑ.Λ.:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη Τομέα Πληροφορικής ΕΠΑΛ 2015-16

 • Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016. Δείτε την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. Φ6/154614/Δ4/01-10-2015 

Αναφέρεται στα εξεταζόμενα μαθήματα:
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 • Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016. Δείτε την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. Φ6/154615/Δ4/01-10-2015

Αναφέρεται στα εξεταζόμενα μαθήματα:
1. Δομημένος Προγραμματισμός
2. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

 • Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών. Δείτε την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. Φ6/154617/Δ4/01-10-2015

Αναφέρεται στα εξεταζόμενα μαθήματα:
1. Δομημένος Προγραμματισμός
2. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | Leave a comment

Βιωματικές Δράσεις 2015-16

Οδηγίες για την εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2015-2016,  εγκύκλιος 144968/Δ2/16-09-15

Διευκρινίζονται τα εξής:

 • Στην Α΄ τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)».
 • Στη Β΄ τάξη υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων «Φύση και Άσκηση» και «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης»
 • Στην Γ΄ τάξη υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός», «Τοπική Ιστορία» και «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

Αναθέσεις στις Βιωματικές Δράσεις 2015-16, απόφαση με Αρ. Πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 (με την εξαίρεση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04).

Νεώτερη ενημέρωση: Διευκρινιστική οδηγία για τις αναθέσεις μαθημάτων (με Αρ. Πρωτ. 155529/Δ2/02-10-2015)

Οι με αρ. πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και 151896/Δ2/29-09-2015 με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου» Υπουργικές Αποφάσεις θα ισχύσουν μετά τη δημοσίευσή τους στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης, δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις των εν λόγω αποφάσεων, αλλά στις έως σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις.

Posted in Γυμνάσιο | Tagged | Leave a comment

Αναθέσεις ΕΠΑΛ 2015-16

Σύμφωνα με το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 151896/Δ2/29-09-2015 έχουμε:

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας ΕΠΑΛ

 • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (Β΄ και Γ΄ τάξη) – Α΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20, Β΄ Ανάθεση: Κανείς

Σύμφωνα με το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 151899/Δ2/29-09-2015 έχουμε:

Αναθέσεις μαθημάτων Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ

 • Εφαρμογές Πληροφορικής – Α΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20, Β΄ Ανάθεση: Κανείς
 • Σε όλα τα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής – Α΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20, Β΄Ανάθεση: Σε αρκετά μαθήματα οι ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08). Επίσης οι ΤΕ01.13 έχουν Α΄ ή Β΄ ανάθεση στα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής
 • Β΄Ανάθεση στα μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
   • Εισαγωγή στις Επικοινωνίες και στα Υπολογιστικά Συστήματα (Β΄ Τάξη)
   • Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων (Γ΄ Τάξη)
  • Ειδικότητα : Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
   • Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες (Β΄ Τάξη)
   • Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων (Γ΄ Τάξη)
Posted in ΕΠΑΛ | Tagged , | Leave a comment

Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου 2015-16

Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 έχουμε:

Αναθέσεις στο Γυμνάσιο

 • Πληροφορική – Α΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20, Β΄ Ανάθεση: Όλοι οι κλάδοι- ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ με πτυχίο Πληροφορικής
 • Μαθηματικά – Β΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20 (με πτυχίο Μαθηματικών)

Αναθέσεις στο Γενικό Λύκειο

 • Εφαρμογές Πληροφορικής – Α΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20, Β΄ Ανάθεση: Κανείς
 • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ – Α΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20, Β΄ Ανάθεση: Κανείς
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Α΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20, Β΄ Ανάθεση: Κανείς
Posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο | Tagged , , , | Leave a comment

7th CIE2015 – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τα Τμήματα Πληροφορικής των Πανεπιστημίων Πειραιώς και Ιονίου, σε συνεργασία με την ΕΠΥ και εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Τελεί υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική εκπαίδευση.

Θα λάβει χώρα στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  9-11 Οκτωβρίου 2015, με την παρουσίαση “Αρθρων, με Κεντρικές ομιλίες, Εργαστηριακές συνεδρίες και συνεδρίες Στρογγυλής τράπεζας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://di.ionio.gr/cie).

Posted in Συνέδρια | Tagged | Leave a comment

Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ

Η πράξη με τίτλο «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. …

… Για την επίτευξη των στόχων του έργου αναπτύσσεται υλικό και συστήματα αξιολόγησης – πιστοποίησης για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δύο επίπεδα:

α) για μαθητές Γυμνασίου και
β) για μαθητές Λυκείου

…  Οι εξετάσεις της 2ης περιόδου θα διεξαχθούν και για τα δύο (2) επίπεδα και απευθύνονται σε μαθητές του τρέχοντος σχολικού έτους προκειμένου να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, σε διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2015-2016:

Α) για το επίπεδο εξετάσεων Γυμνασίου δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι μαθητές που φοιτούν στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου καθώς και οι μαθητές της Α’ τάξης του Λυκείου

Β) για το επίπεδο εξετάσεων Λυκείου δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι μαθητές που φοιτούν στη Β’ και στη Γ’ τάξη του Λυκείου

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ελεγχόμενη γεωγραφικά κλίμακα στα τέλη Οκτωβρίου και θα μπορούν να εξυπηρετηθούν 5.000 περίπου μαθητές. Θα πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια πληροφορικής σχολικών μονάδων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον σε ανοιχτή πρόσκληση που απεύθυνε το ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα στις πρωτεύουσες (ή / και πόλεις) των ακόλουθων νομών της χώρας:

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν. ΑΧΑΪΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ, ΚΡΗΤΗ (Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ)

… Όσοι μαθητές επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://com2cert.cti.gr/ επιλογή μενού «ΕΓΓΡΑΦΗ» – «ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» συμπληρώνοντας αρχικά τη φόρμα απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο σύστημα των αιτήσεων συμμετοχής.

Posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged , | Leave a comment

Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Στις 21/10/2015 συμπληρώνεται ένα έτος λειτουργίας του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (http://isecurenet.sch.gr/portal/).

Ιδρύθηκαν δυο παραρτήματα με τριετή άδεια λειτουργίας,  ένα στην Κεντρική Μακεδονία (ΑΔΑ: 73ΟΨ9-ΦΔΠ) και ένα στην Δυτική Ελλάδα (ΑΔΑ: 7ΘΗ79-ΧΓΜ), λειτουργούν ενιαία, συνεργαζόμενα με πρωτόκολλο συνεργασίας.

Το Θεματικό Δίκτυο είναι μια πρωτοβουλία οκτώ (8) Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και τριών (3) Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής με την υποστήριξη των δυο Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδος καθώς και των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, Κιλκίς, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας.

Στο Θεματικό Δίκτυο συμμετέχουν 65 Δημοτικά σχολεία, με 1306 μαθητές και περίπου 100 εκπαιδευτικούς.

Posted in Δημοτικό | Tagged | Leave a comment

MOOC με θέμα «Technology Enhanced Teaching»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα μαζικό ανοικτό δικτυακό μάθημα (MOOC) που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MENTEP – Mentoring Technology Enhanced Pedagogy. Το έργο αφορά στην ενίσχυση της διδασκαλίας μέσα στο σχολείο με αξιοποίηση της τεχνολογίας. Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το μάθημα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν σχετικά με δεξιότητες διδασκαλίας ενισχυμένης μέσω της τεχνολογίας (Technology Enhanced Teaching), πόσο τις κατέχουν και πώς μπορούν να τις αναπτύξουν περισσότερο. Παρακολουθήστε αυτό το εισαγωγικό μάθημα από την Ακαδημία του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (European Schoolnet Academy).

Το μάθημα είναι δωρεάν και ξεκινά στις 28 Σεπτεμβρίου. Θα διαρκέσει 5 εβδομάδες, με εκτιμώμενο φόρτο εργασίας περίπου 3 ώρες εβδομαδιαίως. Θα δίνονται ψηφιακές κονκάρδες για κάθε ενότητα που παρακολουθείτε και ένα ψηφιακό πιστοποιητικό όταν ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του μαθήματος.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο http://bit.ly/mentepcourse1.

Στο https://www.facebook.com/groups/techenhancedteaching θα βρείτε την κοινότητα του μαθήματος στο facebook, ενώ στο Twitter μπορείτε να πάτε στο #MENTEPcourse. Ακολουθεί η σύνοψη του μαθήματος στα αγγλικά.

Από την ομάδα υλοποίησης του έργου ΜΕΝΤΕΡ στην Ελλάδα,
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Posted in Επιμόρφωση, Σεμινάρια - Διαλέξεις | Tagged | Leave a comment